Kétség és ámulat - Pro Christ

A ProChrist egy egyhetes, 8 estéből álló evangélizációs sorozat.

Az igehirdetésekben és a színpadi jelenetekben napról napra más-más témát járnak körbe az előadók, megpróbálnak választ adni kétkedő kérdésekre, és segítenek rácsodálkozni Isten hatalmas ajándékaira.

 

Az egyes esték témái:

március 30. hétfő: Merészség - Hihetek-e még valakinek?

március 31. kedd: Meghívás - Elszalasztjuk a legjobbat?

április 1. szerda: Vágyódás - Bizonyítható-e Isten?

április 2. csütörtök: Megfeszítés - Hogyan engedheti meg Isten?

április 3. péntek: Feltámadás - Megtörténhet a lehetetlen?

április 4. szombat: Meglepetés - Hogyan lehet újrakezdeni az életet?

április 5. vasárnap: Megtérés - Mennyi változásra van szükség?

április 6. hétfő: Kötődés - Mely kapcsolataink létfontosságúak?

A közvetítések megkezdése előtt minden gyülekezetnek lehetősége van, hogy negyedórás ráhangoló programot szervezzen, bemutathatja saját tevékenységeit, csoportjait. Énekkarok, ifjúsági csoportok, bibliakörök rövid bemutatkozó előadásokkal tehetik barátságosabbá a hangulatot. Az istentiszteleten német, angol nyelvű énekek hangzanak el, melyek feliratozva olvashatók, illetve néhány közülük magyarra lefordítva a Letöltés menüpont alatt megtalálható, így a helyi közösség is bekapcsolódhat az éneklésbe.

Az igehirdetést, színdarabokat, interjúkat szinkrontolmácsolással magyar nyelven hallgathatja a gyülekezet. Az igehirdetés után lehetőség van előrehívással megerősíteni az újonnan hitre jutottak elköteleződését. Ha ez a helyi gyülekezetben nem megszokott gyakorlat, akkor ezen a ponton javasolt a lelki vezetők bemutatása, hogy az alkalom után az érdeklődők diszkréten felkereshessék őket.

Az evangélizációs hét befejeztével a gyülekezetek rendelkezésére áll egy ProChrist kiadvány, mely kifejezetten az új gyülekezeti tagok lelki vezetéséhez, bibliaórákhoz nyújt vezérfonalat. Így az elkezdett missziós munka hosszú távon is folytatható.