Ki a főszereplő?

Megjelent a Karakter magazin karácsonyi száma! A lap már elérhető a dunamelléki gyülekezetekben és a budapesti Bibliás Könyvesboltban

„Legyél Te a rendezője életed filmjének!” – olvasom valahol. Mintha azt mondanák: légy karakteres! Eközben az ismerőseim a közösségi médiában a karakterfejlődést méltatják a legnépszerűbb sorozat évadait összevetve. Egy pillanat múlva már a háború elborzasztó képeit látom: ismét fiatal családokról szól a híradás. A szép otthonért, családért megküzdött, és még kibontakozóban lévő életek – nem most és nem így kellett volna befejeződnie egyszeri és megismételhetetlen történetüknek.

Vajon van-e választásom? Hogyan éljek jó életet? Meddig tart a saját hatásköröm életem alakulására? – sorjáznak a kérdéseim. Néha még keresztyén narratíváink is mintha ellentmondásba kerülnének: egyszer a kibontakozásról beszélünk, mert az az életre vall, máskor arról, hogy ne hajszoljuk azt, amit a világ.

Zavarunk oka, hogy gyakran elfelejtjük, történetünk nem velünk kezdődött, és nem is ér véget földi életünkkel. Nincs rá garancia, hogy forgatókönyveink működni fognak. Egy azonban biztos: Krisztus követésére kaptunk elhívást, ez az út áll előttünk. Kereszténységünk annyiban valóság, amennyiben az Ő történetének részévé válunk.

A rajtunk is túlmutató nagy történetet ugyan nem mi írjunk, de az minket is formál, és rajtunk keresztül is alakul. Történik, amire legmélyebben vágyunk. A katarzis nem biztos, hogy a mi életünkben következik be, de bekövetkezik. Ha belátjuk, ha nem: Krisztus köré rendeződik minden, Ő a főszereplő.

A Karakter magazin 2023. karácsonyi számában olvasható emberi történetek mind arról tanúskodnak, hogy mindenkinek van formálható karaktere, aki erre a világra született; mindenkire hat az, akivel vagy amivel szövetségre lép; és mindenkinek lehet hatása a közegre, ahol él. Méghozzá nem is csupán egyénként, hanem másokkal egy közösségként, egy testként – egyházként.

Református egyházunkban minden évben különös figyelmet szentelünk egy-egy területnek.

2023-ban a lelkipásztori hivatás évét zárjuk. Lapunkban Somogyi Péter dunamelléki lelkészi főjegyző saját elhívásáról és arról mesélt, hogyan nevelődtek ki gyülekezetük ifjúságából a következő lelkésznemzedék tagjai. A dunamelléki lelkészképzésről a budapesti teológia újonnan megválasztott dékánjával, Literáty Zoltánnal beszélgettünk.

Örökséget továbbvinni azonban nemcsak a lelkiéletben lehet, a sokak által szeretett nagybörzsönyi gyülekezeti táborhely történetében felsejlik az apáról fiúra szálló hivatás megküzdésének embert formáló ereje. Minderről ifj. Juhász Kálmán és felesége, Tímea meséltek nekünk.

Valóságos mesevilágba csöppentünk a Tabajd melletti Bélápapusztán is, ahol a gyönyörű lovak is barátságosan üdvözölték munkatársainkat. Régi fényképek mellett, egy kis családi kápolnába is betérve, a Vál-völgye ölelésében a szilárd értékrendjével és életmódjával egyaránt megszívlelendő értékeket képviselő Jármy családdal ismerkedtünk meg.

Jártunk a nyüzsgéstől szintén távolabb eső Zsibriki Drogterápiás Intézetben is, ahol Szabó Judit intézetvezető lelkipásztor és maguk a felépülőben lévő szenvedélybetegek osztották meg tapasztalataikat arról, hogyan teremtenek esélyt egy minőségibb életre – akár annál is, mint ami a szerfüggőség kialakulása előtt jellemezte őket.

Vannak, akik a sodró mindennapok zajában igyekeznek csendes, békés szigetet teremteni. A lakótelepi misszió szép példája a szigetszentmiklós-újvárosi gyülekezet Fészek nonprofit teázója, ahová iskola után szívesen beülnek a kiskamaszok. Olvasóink megismerkedhetnek egy ízig-vérig pedagógussal, Bartos Erikával is, aki nemcsak hivatásáról mesélt, hanem súlyos betegségéből való felépülése történetét is megosztotta velünk. Szatyor Győző fafaragó, a Népművészet Mestere az Ormánság és gyermekkora szenvedésektől sem mentes, mégis visszavágyott világába kalauzol bennünket.

A régi idők karácsonyait is mindig magában hordozó ünnepre készülve megismerkedhetünk egy lelkészcsalád karácsonyával, együtt gondolkodhatunk arról, hogyan lesz más az ünnep, és milyen az, ha már nincs velünk, aki mindig része volt karácsonyainknak épp úgy, mint az életünknek.

A 2024-es év az Élő Ige éve lesz egyházunkban. Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke ad támpontokat ahhoz, hogyan lehetünk ez Igének nem csak hallgatói, hanem cselekvői. Az egyházvezetőt elkísértük generális vizitációja egyik állomására is, felidézve a száz év óta először újraélesztett hagyomány évszázadokra visszanyúló történetét.

Rövid ízelítőnkből is látszik: megtört világban élünk, megtört emberekként – ám pontosan ez az, ami képes megmutatni a valóságát Isten szeretetének. Lapunkban erről mesél nekünk néhány krisztusi karakter.

A Karakter magazin 2023. decemberi száma a dunamelléki gyülekezetekben ingyenesen átvehető, de megvásárolható a budapesti Bibliás Könyvesboltban is 400 forintos áron. A fenti címlapra kattintva online is fellapozhatja az újságot.