Konfirmáltak találkozója Cegléden

Az elmúlt 60 évben konfirmáltakat köszöntötték a Református Nagytemplomban. A vasárnapi istentiszteletre várták mindazokat, akik itt tettek bizonyságtételt hitükrõl. A sok száz meghívott között olyanok is elfogadták a meghívást az eseményre, akik 60 évvel ezelõtt konfirmáltak a nagytemplomban.

Az egységes református gyülekezet 1949-ben vált három részre. Akkortól beszélhetünk Újvárosi, Felszegi és Nagytemplomi gyülekezetekrõl. Ez az év tehát mindhárom számára évforduló. A nagytemplomban vasárnap várták mindazokat, akik az elmúlt 60 évben vagy még régebben itt konfirmáltak. Olyan évtizedekben, amikor nem volt könnyû a vallásukat gyakorolni kívánók élete. Hánka Levente prédikációjában arra emlékeztetett, a keresztény, hitüket vállaló emberek élete sosem volt könnyû.

Bár az embereket megverik, tarkón lövik, üldözik, börtönbe zárják, megtiporják és miközben Jézus Krisztustól békességet szereztek, Krisztusért szenvednek õk nem érzik, vagy nem vesznek tudomást errõl a szenvedésrõl mert túl látnak rajta.
Nekik, vagyis a kitartó keresztényeknek pedig hiába is mondaná bárki, ne tedd, ne csináld, mert ez már túlnõtt az emberi mivolton - folytatta a lelkipásztor. A kerek évfordulót ünneplõ konfirmáltak emléklapot vehettek át. Õket évfolyamonként szólították az Úr asztala mellé. A legörömtelibb feladat talán a 60 évvel ezelõtt konfirmáltak felkutatása volt - mondta el Hánka Levente. 1949-volt az az év, amikor háromfelé vált a ceglédi református gyülekezet, amikor zajlott a templom felújítása, az ország pedig nehéz éveket élt át. 
Ez az az év, amikor úgy tûnik, minden romokban hever, a református egyház viszont él és erre önök a tanuk.
- mondta Hánka Levente református lelkipásztor.

Az évfordulót ünneplõk emléklapot vehettek át.