Könyvbemutató a Kálvin emlékévek ünnepélyes megnyitóján

KÁLVIN IDŐSZERŰSÉGE

Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról című tanulmánykötet bemutatójára kerül sor 2009. március 18-án 14.30-kor a Debreceni Református Kollégium Oratóriumában.
A könyvbemutató a Kálvin emlékévek ünnepélyes megnyitójának részeként kerül megrendezésre. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

KÁLVIN IDŐSZERŰSÉGE
Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról című tanulmánykötet bemutatójára kerül sor 2009. március 18-án 14.30-kor a Debreceni Református Kollégium Oratóriumában.
A könyvbemutató a Kálvin emlékévek ünnepélyes megnyitójának részeként kerül megrendezésre. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!


A kiadvány a Magyarországi Református Egyház által létrehozott Kálvin János Emlékbizottság könyvkiadói programja keretében jelent meg, a Kálvin Kiadó gondozásában.
A kötetet szerkesztette: Dr. Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora. Szerzők: Bogárdi Szabó István, Buzogány Dezső, Fazakas Sándor, Fekete Károly, Fekete Csaba, Győri János, Hörcsik Richárd, Márkus Mihály, Ősz Sándor Előd, Peres Imre, Szabó András, Szathmáry Béla, Szűcs Ferenc, Tőkéczki László.

"A Kálvinnal való foglalkozás két véglet között ingadozik: egyfelől tiszteletet parancsol az a magasan kvalifikált, elismerésre méltó és nélkülözhetetlen eredményeket felmutató Kálvin-kutatás, amely e kimeríthetetlen szellemi örökség egyre mélyebb összefüggéseit tárja fel, de amelynek megértése és értékelése teológiai, kortörténeti és filológiai előismereteket feltételez. Másfelől viszont döbbenetet kelt az a fajta tudatlanság és sztereotípiákra szorítkozó megítélés, amely Kálvin gondolatainak és műveinek különösebb ismerete nélkül hivatkozik a reformátorra - egyházon belül és egyházon kívül egyaránt! E hiátus betöltésére és a hiteles Kálvin-kép körvonalazására, illetve a Kálvin-hatások bemutatására vállalkozik e tanulmánykötet, amikor a kálvini teológia főbb összefüggéseinek feltárása és időszerűségének bemutatása mellett magyarországi fogadtatását, hatástörténetét, valamint a magyar kultúrára, a társadalmi viszonyok alakulására és a közéletre gyakorolt hatását kívánja bemutatni - természetesen a teljesség igénye nélkül, teológusok és nem teológusok számára egyaránt.- (Részlet az Előszóból)