„Kövess engem!”

Határon innen és túl is kaptak meghívást teológusok az idei Kárpát-medencei Protestáns Teológustalálkozóra, amelyet a budapesti Ráday Házban tartottak 2023. március 24-26-án. Érkeztek hallgatók Debrecenből, Pápáról, Sárospatakról, Komáromból és Kolozsvárról is.

A szervezők, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának vezetősége az idei találkozó jelmondatának a „Kövess engem!” igét választották, mert úgy gondolták, a teológus hallgatóknak fontos megerősödniük az elhívásukban, és hallaniuk arról, hogyan tudnak erőforrásokat gyűjteni az áldások és nehézségek idején a rájuk váró szolgálathoz.

A református Zsinat a 2023-as évet a lelkipásztori hivatás évének választotta. Fontosnak tartják, hogy amennyiben szükséges, megreformálják a magyar lelkipásztori képzést az egész Kárpát-medencében. Azért, hogy egymást segítsék a teológiák a fejlődésben, javulásban, 2023 nyarán a Kárpát-medencei teológiai tanárok közössége fog találkozni – mondta köszöntő beszédében Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke.

Somogyi Péter, a Dunamelléki Református Egyházkerület főjegyzője szerint a lelkipásztori szolgálat minden időben rendkívüli, de az alapkérdése változatlan. Oalyan küldetés, amelynek a lényege változatlan, vagyis a lelkész feladata mindig az, hogy Isten dicsőségére éljen. „Úgy kell járnunk, hogy azzal foglalkozzunk, amivel Isten megbízott minket, amiért elküldött minket– hangsúlyozta a főjegyző. „Jézus Krisztus sok mindennel találkozott a földi életében, de a küldetése nem változott, és annak nehézségei sem. Jézus parancsot adott tanítványainak is, meghatározta a feladatukat, a területet, a célcsoportot és az üzenetet: Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. A tanítványok a Szentlélektől bátorságot, erőt és támogatást kaptak.”

Mint mondta, a mai lelkészeknek folyamatosan szem előtt kell tartaniuk Pál apostol példamutatását is, aki fő feladatának tekintette, hogy bizonyságot tegyen az Isten kegyelmének evangéliumáról. Nem sajnálta az életét, és nem volt személyválogató, hiszen zsidóknak és görögöknek egyaránt alázatosan hirdette az örömhírt. A mai lelkészeknek is a komolyan kell venniük küldetésüket, és minden erejükkel azzal foglalkozni. Nem a nehézségekre, próbatélelekre kell koncentrálni, hanem örömmel teljesíteni a küldetést. „Jézus imádkozott és imádkozik az általa elküldött tanítványokért és az Isten, aki vigyáz ránk, meghallgatja Őt. Nem azon kell gondolkodni, hogy mi fog velem történni, milyen nehézségeim lesznek, csak azon kell gondolkodni, hogy ki bízott meg és mivel. Ha a helyemen vagyok, ha a dolgomat végzem, akkor minden nehézséget le tudok majd küzdeni” – biztatott minden teológust a főjegyző.

Mint elhangzott: az egyházvezetők a jelenlegi hallgatók véleményére, javaslataira is kíváncsiak, hiszen a jelenlegi lelkészek közül sokan a nyugdíjkorhatár közelében járnak, a teológiákra pedig a szükségesnél kevesebben jelentkeznek. A helyzet javítását Gér András, a Magyarországi Református Egyház zsinati tanácsosa három fontos lépésben látja: toborzás, képzés, kísérés. A gyülekezetek és a teológiák jó kapcsolata esetén már a gyülekezetekben, iskolákban és ifjúsági rendezvényeken is lehetne népszerűsíteni a lelkészi pályát. A képzés magas színvonala is elengedhetetlen. A felszentelés után a lelkészek kevés segítséget kapnak, akár anyagi, akár lelki, akár szakmai továbbképzés terén. Ez lenne a kísérés folyamata. A Zsinat felkérésére Gér András kérdőívet készített a teológiai hallgatók részére. Ennek kiértékelését a hallgatóság elé tárta.

Mint mondta: a teológiák életéhez különböző lelkialkalmak is hozzátartoznak, mint például az áhítatok, imaestek. A hallgatók visszajelzése alapján is fontosak ezek a lelkiépülésükben, hitük mélyítésében. De a vizsgák, megmérettetések sok stresszt okoznak a hallgatók életében, melyek kezelésében leginkább lelkivezetőkhöz, lelkészekhez fordulnak a teológusok. Mint kiderült, a helyi gyülekezeti élet és a teológiai képzés nincs szoros összefüggésben, viszont a teológusok közel fele végez rendszeres szolgálatot a saját gyülekezetében. A kitöltött kérdőívek alapján a hallgatók így tették sorrendbe a teológiai képzés kompetenciaterületeit: igehirdetői-liturgiai, biblikus-hitvallásos, gyülekezetépítői, személyes kegyességi, poimenika (lelkigondozástan), tanitói, missziói, tudományos-műveltségi, etikai, diakóniai.

Kovács Gergő, Szabó Zoltán Levente és Török László néhány éve szolgálatban lévő református lelkészek is megosztották tapasztalataikat egy kerekasztal-beszélgetésen. A találkozó egyik színfoltja volt a péntek esti vesperás, ahol Papp Anette tanszékvezető egyetemi docens vezetésével a házigazda teológia kórusa és az összkar felváltva énekelte a tételeket.

A tudományos előadások mellett a résztvevőknek volt lehetőségük egymással ismerkedni kötetlen, játékos és szabadidős programok alkalmával is. Bejárták a Ráday Házat, a Bibliamúzeumot és a Ráday Könyvtár értékes gyűjteményébe is bepillanthattak, ahol eredeti Károli-Bibliát is tarthattak a kezükben.

A találkozót lezáró imaközösséget megelőzően a teológiák hallgatói önkormányzatának vezetői tartottak elnökségi ülést. Közösen határoztak arról, hogy a közeljövőben tudományos teológia konferenciát tartanak Kolozsváron, ahol a professzorok mellett a tudományos életben munkálkodó teológusok is tartanak majd előadásokat aktuális tudományos témákban.

Az idei találkozó folytatásaként 2024-ben Debrecenben lesz a következő Kárpát-medencei Protestáns Teológustalálkozó.

 

Képek: Friderikusz Márton, Virág Apollónia; Molnár Zoltán/ reformatus.hu

Kárpát-medencei protestáns teológusok találkozója