Legyen béke!

Imádságra, a harcok beszüntetésére és őszinte párbeszédre buzdít a Magyarországi Református Egyház szentföldi vérontásra reagáló közleménye.

LEGYEN BÉKE!

A Magyarországi Református Egyház közleménye

 

„Kívánjatok békét Jeruzsálemnek! Legyenek boldogok, akik téged szeretnek!
Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban!
Testvéreimért és barátaimért mondom: Békesség neked!
Istenünknek, az Úrnak a házáért is jót kívánok neked!” (Zsolt. 122, 6-9)

Szűnjön meg az erőszak a Szentföldön! A Magyarországi Református Egyház, csatlakozik az Egyházak Világtanácsa felhívásához. Meg kell akadályozni a fegyveres csoportok közötti konfliktus elmélyülését, és esetleges kiterjedését. Féltve gondolunk a Szentföldön élőkre, különösen is keresztyén testvéreinkre, akik rendkívüli próbatételeket kell, hogy kiálljanak. Pedig ez a hely mindenki számára a hit, a remény és a szeretet üzenetét kell, hogy sugározza.

Csatlakozva Jeruzsálem keresztyén vezetőihez, felemeljük szavunkat és szorgalmazzuk minden olyan erőszakos és katonai tevékenység beszüntetését, amelyek  rendkívül súlyos károkat okoznak mind az izraeli, mind a palesztin polgári lakosságnak.

Minden imádkozó magyar embert kérünk, imádkozzon az igazságos békéért! Imádkozzunk, hogy a Mindenható adjon vigaszt a szenvedőknek, erőt a megfáradtaknak és bölcsességet a népek vezetőinek!

Kérjük a politikai vezetőket és hatóságokat, hogy kezdjenek őszinte párbeszédet az igazságosságot, a békét és a megbékélést szolgáló tartós megoldásokat keresve a világ harcok sújtotta térségeiben, a Szentföld, Hegyi-Karabah és Ukrajna számára. Ezek a földek már túl sokáig viselték az emberi szembenállás terheit.

Budapest, 2023. október 9.

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége:

Balog Zoltán
püspök
a Zsinat lelkészi elnöke

Molnár János s. k.                             
főgondnok                                        
a Zsinat presbiteri elnöke