Ma lenne 80 éves Csiha Kálmán

2007-ben, életének 79. évében hunyt el Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület nyugalmazott püspöke.

Csiha Kálmánt 19 évvel ezelőtt, 1990-ben választották az Erdélyi Református Egyházkerület püspökévé. Iskoláit Érmihályfalván, Sárospatakon, Debrecenben, Zilahon és Nagyváradon végezte. Az utolsó iskolai éveket otthontalanságban töltötte el, maga kereste kenyerét, miután szüleit 1949-ben kényszerlakhelyre vitték. 

Csiha Kálmán először segédlelkészként dolgozott Aradon. Ott szervezte meg az arad-gáji egyházközséget, amelynek első lelkipásztora lett. Élete azonban néhány év múlva gyökeresen megváltozott. 1957-ben fel nem jelentés miatt letartóztatták és egy koncepciós perben 10 év börtönre ítélték. Hat és fél év után szabadult. Ezután Gógánváralján és Marosvásárhelyen szolgált, utóbbi helyen 20 évig. Haláláig öt önálló gyülekezetet szervezett.

A Parókia Portál egyik munkatársa a '89-es romániai forradalom napjaiban egy segélyszállítmánnyal együtt eljutott Marosvásárhelyre és riportot készített az akkor vásárhelyi esperessel, Csiha Kálmánnal.

Késő este, a parókián, egy pislákoló 40-es izzó fényénélnél készült a VHS felvétel. A későbbi püspök személyes vallomása az eseményekről, az új feladatokról, lehetőségekről, szükségekről reménységről. 
Ennek felidézésével emlékezünk püspök úrra.