Magyar Református Nevelés

„Mi lenne a legjobb, a leghasznosabb olvasmány gyermekem, unokám számára?"

Megjelent a Magyar Református Nevelés Gyermekirodalom tematikus száma. Nem egyszer látni szülőket, nagyszülőket a könyvesboltok tömött polcai előtt gondterhelt arccal válogatni könyveket, mintha az lenne az arcukra írva: „Mi lenne a legjobb, a leghasznosabb olvasmány gyermekem, unokám számára?"
Nem egyszer hallani pedagógusoktól a kétségbeesett kérdést: „Mit ajánljak olvasni ezeknek a mihaszna kamaszoknak?" A Magyar Református Nevelés gyermekirodalomról összeállított számának szerkesztése közben ezek az aggódó, kétségbeesett arcok is a szemünk előtt voltak, szerettünk volna olyan tanulmánygyűjteményt a gyermekek sorsát szívükön viselő nevelők kezébe adni, ami segít eligazodni a gyermekkönyvek erdejében.

Keresztyén pedagógiai folyóirat lévén nem tudtuk és nem is akartuk megkerülni a vallásos gyermekirodalom kérdését, ugyanakkor ez csupán egy a négy nagyobb témakör közül, melyet neves gyermekirodalom-kutatók és szakértő pedagógusok körüljárnak. A mesélés ereje című részben a mese lélekgyógyító hatásáról Boldizsár Ildikó, a bibliai történetek meseszerű átéléséről pedig Bodó Sára ír. A már fentebb említett Keresztyén gyermekirodalom fejezetben gyermekkönyv szerző (Miklya Zsolt), gyermekirodalmat tanító (Gombos Péter) és kutató (Pompor Zoltán) szakember próbálja definiálni a keresztyén gyermekirodalom fogalmát személyes és objektív szempontok alapján. A gyermekirodalom a periférián cím két irányba mutat: az erdélyi gyermekirodalmat Magyarországról nézve akár periférikusnak is tekinthetnénk, ezt a téveszmét Végh Balázs Béla kortárs erdélyi gyermekirodalmat bemutató dolgozata cáfolja, Pósa Lajos mesevilága napjainkban ugyancsak a periférián létezik, Kun Miklós Jenő ennek okairól ír azzal a nem titkolt szándékkal, hogy Pósa bácsi írásművészetét újra a gyermekirodalom centrumához közelebb hozza. A leggyakorlatiasabb egyszersmind legbővebb része a számnak az olvasóvá nevelésről szóló fejezet, melyben szülők, pedagógusok, iskolai könyvtárosok írnak, vallanak arról, miért fontos számukra, hogy a következő generációk is könyves környezetben nőjenek fel.

A Magyar Református Nevelés gyermekirodalomról szóló tematikus számát ajánljuk minden gyermekirodalmat kutató, hallgató, kiadó, író és olvasó számára.

A lap megrendelhető a Református Pedagógiai Intézet elérhetőségein:

Levél: 1146. Budapest, Abonyi utca 21.

Fax: 06-1 / 343-7870/314 m.

E-mail: refpedi@refpedi.sulinet.hu