Megjelent a Kis Tükör áprilisi száma

Kolozsváron megjelenő református missziói havilap


A Kis Tükör
2009/4. számának tartalma

Tartalom

Molnár Sára vezércikke

ÉLETNEK KENYERE
Id. Lőrincz János: Húsvét Jézussal

Muraközy Gyula: Adj nekem megrendíthetetlen bizonyosságot a Te feltámadásodban

ABLAK
Görömbey Mária: Befogadásra várva. A magyarországi református menekült misszió
Görömbey Mária: Én is menekültek gyermeke vagyok

AMIT ISTEN EGYBESZERKESZTETT
Mihály Krisztina: Látogatóban az Egyszülős Családok Klubjában

VEDD ÉS OLVASD!
Soóki-Tóthné Klein-Varga Noémi: Remény a külön élőknek

mérCE
Szathmáry Enikő: Öröm és szolgálat a nagyváradi CE közösségben

KÁLVIN-ÉV
Lőrincz István: Az igehirdető Kálvin
Kálvin János: Istennel való megbékélés

JÓ SZÓVAL OKTASD
Molnár Sára: Hanna-napló. A házunk, az utcánk (3.)

Uram, taníts minket imádkozni!

IFIZÓNA
Bölcsföldi András: Konfirmált barátaimnak. Kapcsolatainkról (2.)

ÉNEKELJÜNK EGYÜTT
Gáspár Attila: Ma van húsvét napja

Ismét 20+ konferencia a kolozsvári Bulgária-telepen
Eseménynaptár

TUDÁSTÁR
Szathmáry Enikő: Tavaszi hajápolás

Keresztrejtvény

Hírek

TÜKRÖM-TÜKRÖM
Hogyan nyerte teknőjét a teknősbéka?
Nádori Gergely: Teknősök
Mesepályázat, fejtörők

Néhány szövegrészlet a lapszámból

"A menekülteknek elsősorban arra van szükségük, hogy megbízhassanak valakiben, aki valóban segít is nekik. Ha akár ideiglenesen is kezdesz el élni egy új környezetben, új kultúrában, az eredeti identitásod háttérbe szorul. Szükségük van olyan emberekre, akik engedik, hogy a »régi« identitásuk kibontakozzon, ugyanakkor segítenek az új identitást megtalálni. Például azok az iraki nők, akiknek otthon nem volt szabad kimenniük az utcára a férjük vagy a fiúk kísérete nélkül, Budapesten is csak bátorítással és segítséggel tudnak egyedül eljönni a magyarórákra. Aztán lassan eljutnak oda, hogy óra után karöltve elmennek sétálni, és egyet beszélgetni.
Szükségük van arra is, hogy érezzék, értékesek, és van mit adniuk Magyarországnak, és segíteni kell őket ebben.
Igénylik az egyszerű baráti közösséget is. Nagyon sokan nyíltabb közösségekből érkeznek, ahol gyakran jártak össze családokkal, barátokkal. Budapesten nagyon könnyen egyedül érezheti magát az ember. Szükségük van segítségre, hogy végig tudják járni az egész bürokráciát ahhoz, hogy Magyarországon tudjanak élni. Sokszor tolmácsolni kell a hivatalokban, és az érdeküket képviselni, amikor az ügyintéző nem a legsegítőkészebb.
A gyerekeknek szükségük van korrepetálásra, és arra, hogy valaki megmutassa, hogyan tölthetik el a szabad idejüket, hogyan lehet megvalósítani az álmaikat.
És mindenekelőtt szükségük van lelki közösségre, imádságra. Ima nélkül nehezen lehet kibírni a nehéz napokat. Ez mindenkire érvényes, nem csak a menekültekre.-
(Görömbey Mária: Befogadásra várva. A magyarországi református menekültmisszió)

"Kálvin korában a prédikáció inkább egyfajta szórakoztatás volt, jobb esetben alapos ismeretközlés szintjén maradt. Hiányzott az Ige mélyebb megértése, az Úr Jézus megváltó munkájának és személyének ismertetése, a megtérésre és megszentelődésre hívó hang. Bátran állíthatjuk, hogy a Krisztus-központú, bűnbánatra és engedelmes életre felszólító igehirdetés a reformáció gyümölcse. Nem csoda, hogy az emberek özönlöttek az igehirdetéseire. Kálvin nem akart különösképpen kedveskedni hallgatóinak, bár nagyon szerette őket. Arra sem törekedett, hogy érdekesen, szellemesen beszéljen, vagy szenzációkat közöljön. »Mindig egyszerűségre törekedtem« - mondja halálos ágyán a genfi tanács tagjai előtt. Pedig a történelem és az egyházatyák alapos ismerete lehetővé tette volna, hogy tudásával csillogjon, de ezt mint kísértést kerülte el. Feladatát abban látta, hogy egyszerűen, sallangok nélkül elmondja, amit az Igéből megértett, és hitte, hogy ez teljesen elég. Jól ismerte az emberi természetet, és tudta, hogy amikor Isten igéje megszólal, a bűnös emberi szívben felágaskodik az ellenkezés szelleme. »Az emberek nem szeretik, ha álmosságukból fel akarjuk rázni őket« - írja Viret-nek. Igehirdetésének nagy, máig érvényes mondanivalója az, hogy Isten meg akarja szentelni életünket, vagyis egyházától, gyermekeitől teljes odaszánást kíván.
Igehirdetése rögtön a tárgyra tör. Minden különösebb bevezetés nélkül azonnal kiemeli az Ige mondanivalóját, és alkalmazza is. Nem szedi tételekbe mondanivalóját, versről versre haladva magyaráz. Prédikációi tulajdonképpen gyakorlati, építő jellegű igemagyarázatok. Kálvin igehirdetéseivel hatni akar, buzdítani akarja gyülekezetét. Semmit sem ellenzett annyira, mint az olyan igehirdetést, ami »megnyugtatja a lelkiismeretet anélkül, hogy megérintené a szívet.« Távol áll tőle minden elvontság, a hit és élet összefonódik.-
(Lőrincz István: Az igehirdető Kálvin)


21x30 cm, 36 oldal. Fekete-fehér belső, színes borító, színes gyerekoldalak.
Egy lapszám ára: 3 lej /400 Ft
Előfizetés egy évre: 35 lej/4 500 Ft, fél évre: 20 lej/2 500 Ft
Kérjük, előfizetési szándékukat e-mailben, a krisztina_mihaly@koinonia.ro címen jelezzék.
A lap megvásárolható, illetve előfizethető:
a Koinónia Kiadónál (400344 Cluj, Str. Mărginaşa 42, tel.: +40-264-450119).

Egy 2004-as, 2005-ös, 2006-os, 2007-es, illetve 2008-as archívum Kis Tükör csomag 25 lejbe vagy 2 500 Ft-ba kerül, megrendelhető a szerkesztőség címén.

A Kis Tükör adományokból tartja fenn magát, adományokat köszönettel elfogadunk.