Megjelent a Magyar Református Nevelés legújabb száma

Szociális kompetencia - elmélet és gyakorlat

 

 

A Magyar Református Nevelés X. évfolyamának 4. számában több szerző is vállalkozik a szociális kompetencia fogalmának meghatározására, körülírására. A tanulmányokban az elméleti alapvetés mellett (Dr. Zsolnai Anikó) a tantárgy-pedagógiában járatos szakemberek az óvodai neveléstől (Dr. Szarka Júlia) a középiskoláig (Radnóti Katalin) terjedő skálán mutatják be a szociális kompetencia fejlesztésének lehetőségeit a pedagógiai gyakorlatban. Szinte mindegyik írásban fontos hangsúlyt kap a pedagógus személyisége, példamutatása, a diákok elé élt hiteles élete.

Számos jó gyakorlata van a szociális kompetencia fejlesztésének református iskoláinkban, ezek közül jelen számunkban négyet mutatunk be (Makó, Marosvásárhely, Miskolc és Pápa), olyan ötletek ezek, melyek mellé, hisszük, minden oktatási intézmény oda tudná tenni a sajátját, akár kidolgozott módszerként, akár a pedagógusok egyéni fejlesztési tevékenységeként.

A fegyelem és a kegyelem pedagógiai viszonyáról beszélgettek Kecskeméten az internátusi nevelők. Az ott elhangzott előadások közül kettő (Dr. Kopp Erika és Fodorné Dr. Földi Rita) is olvasható lapunkban, szerzőik azt a kényes kérdést járják körül, hogy milyen fegyelmezési eszközei lehetnek a keresztyén nevelőnek. Jól kiegészíti ezt a két írást Thoma László vallástanári attitűdökről írt tanulmánya, melyben a szerző az alapvető pedagógus-attitűdöket a hittanoktató személyiségének tükrében vizsgálja.

Az élménypedagógia napjainkban olyan didaktikai módszer, mely az iskolai és az iskolán kívüli nevelés egyre több színterén helyet kap. Mostani számunkban a szociális kompetencia fejlesztésében (Szabóné Botka Irén) és az irodalmi nevelésben (Debreczeni Tibor) alkalmazható lehetőségekről számolunk be ez utóbbival is megerősítve azt a gondolatot, hogy az érzelmi nevelésben az irodalomnak és a művészeteknek kiemelt jelentősége van.

 

A lap megrendelhető a Református Pedagógiai Intézet elérhetőségein:

Levél: 1146. Budapest, Abonyi utca 21.

Fax: 06-1 / 343-7870/314 m.

E-mail: refpedi@refpedi.sulinet.hu

 

 

 

Csatolt állományok