Népszámlálás

A reformátusok növelték híveik arányát a válaszadók között – tudatta szeptember 26-i közleményében a Magyarországi Református Egyház. 

A Magyarországi Református Egyház az alábbi közleményt adta ki a ma nyilvánosságra került népszámlálási adatokkal kapcsolatban:

Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki a kérdőívek kitöltése során időt és energiát fordított arra, hogy megválaszolja a vallásosságra vonatkozó nem kötelezően megválaszolandó kérdést is.

A legutóbbi népszámláláshoz képest másfélszeresére, 40 százalékra nőtt az erre a kérdésre nem válaszolók aránya. Ezért sem lehet hiteles számot kapni az egyes felekezetek pontos létszámáról. A nem válaszolók ugyanúgy lehetnek vallásosak, mint nem vallásosak. Az adatok értékelésekor ezért a válaszadókon belüli számokra és arányokra érdemes támaszkodni.

A lakosság egyértelmű többsége, 60 százaléka fontosnak érezte, hogy vállalja vallási hovatartozását. A tőlük kapott válaszokból látszik, hogy a református egyház növelni tudta híveinek arányát a válaszadók között. Örvendetes, hogy az adójuk 1 százalékát egyházunknak adók száma folyamatosan növekszik, s ma már közel kétszerese a 12 évvel ezelőttieknek. 

A nem válaszolók közé visszahúzódókat, vagy református identitásukat elvesztők növekvő számát látva ugyanaz marad a feladatunk, mint eddig: hiteles élettel vonzóvá tenni a keresztyén hitet. Több százezerrel csökkent a magukat nem vallásosnak nevezők száma is. Gyülekezeteink, közösségeink nyitva állnak azok előtt, akik növekvő számban Istent keresik.