OM missziós busz körút Dél-Kelet Magyarországon

A cikkben említett OM missziós társaság a híres Wycliffe Bibliafordítók közös szervezésében Missziós Információs Napot tart (MINAP) 2009. október 17-én a Kelenföldi Missziós Központban.

„ és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig" (Ap. Csel. 1:8)

Mostani cikkünket nemcsak az teszi aktuálissá, hogy jó visszatekinteni a nyár kimagasló élményeire, hanem az is, hogy a cikkben említett OM missziós társaság a híres Wycliffe Bibliafordítók közös szervezésében Missziós Információs Napot tart (MINAP) 2009. október 17-én a Kelenföldi Missziós Központ Aulájában (Bp, XI. ker Etele út 55.) Jelentkezés október 9-ig: istvan.horvath@h.om.org, tel: 23-375-975.  „Érdekel a misszió? Szeretnél találkozni olyanokkal, akik már tapasztalták ennek a munkának az áldásait és nehézségeit? Szívesen hallanál arról, hogy Te hol és hogyan tudsz bekapcsolódni ebbe a szolgálatba?- akkor a MINAP-on a helyed!

OM missziós busz körút Dél-Kelet Magyarországon

Isten kegyelméből egy rendkívüli és újszerű missziói eseményre kerülhetett sor 2009. június 2-9-ig a békési és nagykunsági református egyházmegyékben: Az OM missziós társaság Bus4Life járműve nemzetközi „legénységével" több református iskolát és gyülekezetet látogatott végig a következő sorrendben: Mezőtúri Ref. Gimnázium, Békési Ref. Gimn, Békéscsabai Ref. Egyházközség, Öcsöd-Békésszentandrás Ref.Egyházközségek, Vésztői Ref. Ált. Iskola, Szeretetotthon.

Az OM nemzetközi missziós társaság magyarországi ágának neve: Onézimusz Alapítvány. A nemzetközi társaság neve Operation Mobilisation (működés és mozgósítás) jól kifejezi céljukat is: A keresztyén gyülekezetek működését misszióra való mozgósítással erősítik. Ennek érdekében segítik a gyülekezeteket a missziós bibliai látásban és lehetőséget adnak gyülekezeti tagoknak missziói munkákra való eljutásban.

A Bus4Life program egy olyan jármű köré csoportosul, amely egy átalakított nagyméretű busz. Ez a többfunkciós jármű lehet keresztyén könyvesbolt, alkalmi biblia órás vagy kiscsoportos előadó terem, illetve a külső falra szerelt vetítővászon segítségével szabadtéri mozi. A busz stábja magyar és külföldi fiatalokból állt, akik az OM társaság hosszú és rövid távú misszionáriusai.

A program során Isten misszióra buzdító bibliai Igéi alapján áhítatokat tartottak, nemzetközi missziós utak nyomán élménybeszámolókat adtak. Missziós akadályversenyt szerveztek, tanórákon bizonyságot tettek hitükről, esténként filmet vetítettek, zenével énekkel szolgáltak, együtt játszottak és sportoltak a fiatalokkal.

A Bus4Life körutazást érdeklődés, és visszahívó lelkesedés kísérte. E bő hét alatt fiatalok, gyülekezeti tagok százai hallhattak az Úr Jézus Krisztus hangsúlyozott akaratáról: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek" (Márk 16:15). Hisszük, hogy áldások csatornái nyílnak meg számunkra, ha engedelmeskedünk Megváltónknak. Reméljük, hogy református egyházunk lelki megújulásához ez a missziós buszkörút is hozzájárulhatott.

Köszönjük a Tiszántúli Egyházkerület, és a meglátogatott iskolák, egyházközségek támogatását és készségét a Bus4Life program vendégfogadására. Más gyülekezeteknek, iskoláknak is ajánljuk ezt a meggazdagító programot. Akiket érdekel, keressék meg az OM missziós társaságot (OM Magyarország - Onézimusz Alapítvány Érd, 2030, Gyula u. 64.

Tel./Fax: 23/375-975 info@h.om.org).

 

Dr. Dobos Ágoston békésszentandrási református lelkész, a buszkörút szervezője