Örömhír az egész világnak

A 29. Szent István Könyvhéten mutatták be A kereszténység történeti atlasza című kiadványt a budapesti Stephanus Könyvesházban. Az atlasz eredetileg a Harvard Egyetem kiadásában jelent meg 2020-ban, majd egy évvel később magyarul is a Kálvin Kiadó gondozásában (fordította: Szabadi István, lektorálta: Lányi Gábor). 

Az idei könyvhéten huszonhét kiadó könyveit, termékeit lehetett megtekinteni, és jelentős kedvezménnyel megvásárolni. Minden kiadó standjánál megtalálhatók voltak a korábbi és a legfrissebb kiadványok is. A könyvhéten, a könyvbemutatók során minden nap volt lehetőség egy-egy kiadvány közelebbi megismerésére. A kereszténység történeti atlaszát kerekasztal-beszélgetésen ismerhették meg jobban az érdeklődők. 

Galsi Árpád református lelkész, a Kálvin Kiadó igazgatója három bibliai igeszakasz felolvasásával köszöntötte a megjelenteket. „A kereszténység sosem csak egy eszme volt, hanem mindig realitás is. Mondanivalója nem változott az évezredek folyamán sem. Az Isten üzenete ugyanaz földrajzi helytől és időtől függetlenül” – emelte ki. A kiadó igazgatója reméli, hogy a kiadvány segítséget tud adni a kereszténység megismeréséhez minden érdeklődőnek felekezettől, egyháztagságtól függetlenül. 

A beszélgetést Ablonczy Bálint újságíró, a Károli Gáspár Református Egyetem tudományos munkatársa vezette. Lányi Gábor egyháztörténész, a kötet lektora, leginkább teológiai tanárként mutatta be a könyvet.
„Ebben a témában eddig nem volt jól használható tankönyv a teológusok számára, így ez a kiadvány hiánypótló. A Károli Gáspár Református Egyetemen elsősorban a vallástanári oktatásban használjuk. A kétszázhuszonnégy oldalas könyvben több mint százharminc térkép található, így a könyv egymaga többet nyújt, mint amennyi térképet az interneten fel lehet lelni. A térképeket összekötő szövegek nagyon könnyen olvashatók, mégis informatívak, ez is lehetővé teszi, hogy a kötetet tankönyvként használjuk” – mondta.

A kötet szerkesztője, Alec Ryrie, népszerű anglikán egyháztörténeti oktató, főbb kutatási területe a reformáció és a protestantizmus. Több kiadványa is megjelent már, melyekre mindig jellemző a nyitott szemlélet. „Ahogy Ryrie a témákat feldolgozza, abban sosem érezhető felekezeti elfogultság. Művei objektívek és nyelvezetük érthető. Ez az album nem pusztán egy szép kivitelű könyv, hanem a tartalma miatt hiánypótló alkotás is” – mondta Lányi Gábor.

Gárdonyi Máté, római katolikus pap, egyháztörténész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető tanára szerint a könyv százharminckét térképe segíthet eligazodni a kereszténység történelmében. „Hogyan segíthet egy atlasz? Hogyan kapcsolódhat a térképészet a teológiához? Erről szól a könyv bevezetője” – kezdte ismertetőjét Gárdonyi Máté. „Ez nem hittérítő munka, hanem az egész világot érintő, bemutató könyv. Korrekt szakkönyv, mely kellően érzékelteti a kereszténység sokszínűségét. A szerző szándéka, hogy a perifériára is ráirányítsa a figyelmet. Olyan témákat és helyszíneket mutat be, amelyek kevésbé kapnak figyelmet. Például a Kelet-Afrikában vagy Dél-Arábiában élő kereszténységet vagy az orosz szerzetességet.”

A periférikus területek mellett a könyvben szerepelnek olyan témák is, amelyek a magyar olvasók számára kevésbé ismertek. A kiadvány bemutatja többek közt Észak-Amerika sokszínű kereszténységét, és a rabszolgaság, valamint a kereszténység összekapcsolódását is. A könyv markáns része a modernkori keresztény missziók bemutatása például Afrikában és Dél-Amerikában. Figyelemre méltó a keresztény felekezetek változása és a pünkösdizmus globális irányzattá válása is, melyet szintén bemutat. „Nagy kihívás lehetett a szerző számára a nem konkrét helyek, vagy a teológiai viták megjelenítése a térképeken. A szerző józan tárgyilagossággal közelít a nehéz témákhoz, a magyarázatok mértéktartó keresztény szemlélettel íródtak” – mondta elismerően Gárdonyi Máté. 

„Mi volt a legmeglepőbb a könyv tartalmában?” – kérdezte mindkét történésztől Ablonczy Bálint. Gárdonyi Máté számára az Észak-Amerikai protestantizmus sokszínűsége, valamint a kereszténység kialakulásának folyamata a gyarmatokon. Lányi Gábor a szerkesztő optimista szemléletét emelte ki, hiszen ez nem pusztán egy múltba tekintő könyv, hanem optimizmussal tekint a kereszténység jövője felé. „Láthatjuk, hogy Európán kívül virágzik a kereszténység. Ez a könyv hirdeti az evangéliumot” – mondta derűsen Lányi Gábor. 

A következő kérdésre – Hol van a könyv szerint Magyarország? – egymást kiegészítve válaszoltak az egyháztörténészek. Magyarország Kelet- és Nyugat-Európa találkozása keresztény szempontból is, és mindig is része volt a világ kereszténységének. Sok magyart avattak szentté és a magyar alapítású pálos rend is kiemelkedő a szerzetesrendek között. Viszont a fordításkor több helyen kellett magyarosítani a könyvet és a térképek esetében ez sokszor nehéz volt – mondták a szakemberek.

Maga a könyv is ökumenikus összefogással készült, hiszen a református Kálvin Kiadó vállalta a kötet kiadását, a katolikus Szent István Társulat pedig a terjesztését. A közös munka gyümölcseként elképzelhető, hogy készül majd egy újabb kötet is, mely a magyar egyháztörténetet mutatja be hasonló formában.

 

Képek: Füle Tamás

 

 

A kereszténység történeti atlasza - könyvbemutató