Pilinszky 100/40

Pilinszky 100/40 – Pilinszky János színházi és filmes víziója ma címmel programsorozatot és tudományos konferenciát szervez Pilinszky János születésének 100., halálának 40. évfordulójára a Károli Gáspár Református Egyetem, a Petőfi Irodalmi Múzeum, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem, a Debreceni Csokonai Színház és a Nemzeti Színház a Károlyi-Csekonics-palotában (1088 Budapest, Reviczky u. 6.).

A november 26-ára tervezett tudományos konferencia témája a szerző színházhoz és filmhez kapcsolódó tevékenysége, azaz 

  • színházkoncepciója, 

  • dráma- és kritikaírói munkássága,

  • ennek forrásai,

  • munkáinak színházi és filmes feldolgozásai,

  • ezek hatástörténete, utóélete,

  • irodalom-, színház-, és filmtörténeti jelentősége a műfajköziség lehetőségeinek maximális figyelembevételével.

A meghívott előadók a témában már publikált egyetemi oktatók, kutatók, művészek, jelenlegi vagy volt egyetemi hallgatók, doktoranduszok. Az előadásokat kerekasztal-beszélgetés egészíti ki, melynek előzményei voltak a 2016-ban a Kossuth Klubban, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeumban a Pilinszky János színházkoncepciójának időszerűsége 1-2. címmel lezajlott beszélgetések, melyek itt megtekinthetők: 

https://sepsieniko.hu/2019/10/30/pilinszky-janos-szinhazkoncepciojanak-idoszerusege/   

https://sepsieniko.hu/2019/10/30/pilinszky-janos-szinhazkoncepciojanak-idoszerusege-2/

illetve három könyv:    

  • Visky András: Mire való a színház? Útban a theatrum theologicum felé, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2020.

A konferenciát művészeti események: éjszakába nyúló performansz, az Urbi et orbi alapján készülő beszédoratórium, továbbá versszínházi előadás, 50 napon át tartó YouTube bejelentkezés, augusztus 19-től a születésnapig tartó 100 napban rádiós műsorok, illetve Facebookra feltett vizuális anyagok egészítik ki. A károlis hallgatók az eseményt megelőzően kreatív feladatok megoldásával Pilinszky pontokat gyűjthetnek, Pilinszky-idézetekhez mozgóképes anyagokat készíthetnek. A részleteket fokozatosan tesszük közzé az egyetem Facebook-oldalán és honlapján

A programok szervezői: Bethlenfalvy Ádám, Dóczy Péter, Lázár Balázs, Maczák Ibolya, Pacskovszky József, Prontvai Vera, Sepsi Enikő (projektvezető), Visky András