Protestantizmus és medialitás

A reformáció mediális forradalma

2009. november 10-11.

 

 

A Magyar Tudomány Ünnepe 2009, valamint a Kálvin Év 2009 keretében a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara konferenciát rendez. A tudományos tanácskozás az MTA „Tudomány és innovatív környezet" címmel meghirdetett kiemelt rendezvénysorozatának része.

A konferencia előadói a reformáció által rendkívül sikeresen használt könyvnyomtatás, valamint az ehhez kapcsolódó koraújkori „új médiumok" horizontjából igyekeznek értelmezni a hatást, amelyet a reformáció az európai, és végső soron az egyetemes kultúrára gyakorolt. Az eseményen Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, a Bolyai-díjas Ritoók Zsigmond, valamint Pálinkás József, az MTA elnöke is részt vesz majd.

 

 

Csatolt állományok