Püspöki találkozó Felvidéken

A magyarság érdekében megtehető közös lépésekről tárgyalt Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, valamint Fazekas László felvidéki püspök és Fekete Vince felvidéki főgondnok Szlovákiában.

Kedden rimaszombati hivatalában kereste föl Bölcskei Gusztáv püspök a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház elnökségét. Az egyházi vezetők tanácskozásukon a szlovák kormányzat magyarsággal szemben hozott ellenséges intézkedéseiről és annak hatásáról is tanácskoztak. 

Az egyházi vezetők elítélték a Sólyom Lászlóval szembeni augusztus 21-i durva és indokolatlan szlovák fellépést. (A szlovák hatóságok megtagadták a belépést a köztársasági elnöktől - a szerk.) 

Fazekas László püspök, Fekete Vince főgondnok és Bölcskei Gusztáv megvitatták a szlovákiai magyarság érdekében tehető közös lépéseket. A szlovákiai kormányzat akciói félelmet és bizonytalanságot gerjesztenek a felvidéken élő magyarok között, érthetetlen, hogy az Európai Unió egyik tagállamában hogyan születhetnek sorozatosan a kisebbséget korlátozó és ellentéteket szító döntések - fogalmazott Fazekas László püspök. Az egyházi vezetők elkötelezték magukat a megbékélés munkálása mellett, amibe szándékuk szerint bevonnak külföldi egyházakat, egyházi szervezeteket. Megállapodásuk szerint a két egyház együttműködik abban, hogy a szlovák nyelvtörvény szeptember 1-jei életbelépésének hatásait feltérképezzék és esetleges negatív tapasztalataikat megosszák hazai és nemzetközi egyházi és közéleti fórumokon. A tervek szerint a szlovákiai magyarság helyzetével kapcsolatos további egyeztetéseket és a megbékélés munkálásának konkrét útjainak keresését az egységes Magyar Református Egyház keretében, a szeptember végén, a Generális Konvent elnökségi ülésén folytatják.


A képen balról jobbra Fazekas László, Fekete Vince és Bölcskei Gusztáv látható. 
Fotó: Barcza János

Forrás: reformatus.hu