Református hírlevél

Ökumenikus áhítattal kezdődött a MEÖT székházában az Október a Reformáció Hónapja 2009 elnevezésű ünnepségsorozat.

2009. szeptember 28. – október 4.


Biztonság – bizalom – bizonyosság - megkezdődött a reformáció hónapja

Ökumenikus áhítattal kezdődött október 1-jén a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) budapesti székházában az Október a Reformáció Hónapja 2009 elnevezésű ünnepségsorozat. Ez alkalomból Isten Igéjét a 42. zsoltár alapján Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püspök, a MEÖT elnöke hirdette, aki a rendezvénysorozat mottója köré fűzte gondolatait: Biztonság – bizalom – bizonyosság. A püspök kiemelte: pozitív töltésű szavak ezek egy negatív töltésű világban, amelyek nélkül nem lehet élni. Erről beszél a 42. zsoltár is: Isten és annak háza után vágyódik szerzője, mert csak ő tudja megadni ezeket. Az ünnepi liturgiában szolgált Csernák István metodista szuperintendens, Gáncs Péter evangélikus püspök, Mészáros Kálmán baptista egyházelnök és Tarr Zoltán református zsinati tanácsos is. Az áhítatot kulturális műsor követte a Lónyay Utcai Református Gimnázium énekkarának és a Deák Téri Evangélikus Gimnázium diákjainak közreműködésével. A református fiatalok tanáruk, Pongor Gábor vezetésével Gárdonyi Zoltán Légy hív mindhalálig című darabját, népdalokat és az Ároni áldást adták elő, míg az evangélikus Petri Dávid és Török Mátyás egy-egy Áprily-verssel emlékezett a 90 évvel ezelőtt elhunyt Ady Endrére és az ötszáz éve született Kálvin Jánosra. Az ünnepi alkalmat Varga György baptista lelkész bevezető gondolatait követően Szemerkényi Réka biztonságpolitikus, Király Júlia közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke és Szűcs Ferenc református teológus előadása zárta.Lelkészképzés, közös oktatási alap, újság és honlap - Mályiban ülésezett a Generális Konvent

A május 22-i Alkotmányozó Zsinat hatását és az azóta eltelt időszakot is értékelte a Generális Konvent elnöksége a borsod megyei Mályiban.
A Kárpát-medencei Református Egyházak és Egyházkerületek elnökségeinek kétnapos tanácskozásán szóba került az is, hogy létrehoznának egy közös újságot, és felmerült egy közös honlap elkészítésének terve is – számolt be Csomós József. A házigazda Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke elmondta, hogy megvitatták a Kárpát-medencei lelkészképzés egységesítésének lehetőségét is. Szó volt egy közös közoktatási alap létrehozásáról, ahová minden diák bizonyos összeget fizetne be, amelyből rászoruló iskolákat segítenének a jövőben. A Generális Konvent elnöksége arról is döntött, hogy emléket állítanak Bethlen Gábornak. A márványtáblát november közepén helyezik el a gyulafehérvári templomban.
A Generális Konvent következő elnökségi ülését 2010. január 13-án tartják, ahol a házigazda szerepét a Dunamelléki Református Egyházkerület tölti be.Furcsa számítások – kiderült, hogy a kormány tartozik az egyházaknak

Jövőre ideiglenesen felfüggesztik az 1+1 forint alapú egyházműködési finanszírozási rendszert – tudta meg honlapunk, miután Bajnai Gordon és a kormányzat képviselői a Parlamentben egyeztettek a történelmi egyházak képviselőivel.
Ez azt jelenti, hogy visszaáll a vatikáni szerződésben meghatározott mérték a 2010-es rendkívüli költségvetési évben: az adózók személyi jövedelemadójának (szja) 0,5 százalékáig egészíti ki a kormány az egyszázalékos felajánlásokat. (Idén az 1+1 százalékos rendszer működött, azaz amennyit az adózó az egyházaknak adható egy százalékból felajánl, ugyannyit kapnak az egyházak a költségvetésből.) – mondta Szollár Domokos. A lépést a kormányszóvivő a nehéz gazdasági helyzettel indokolta.
Bölcskei Gusztáv, a MRE Zsinatának lelkész elnöke sérelmezte, hogy a találkozó után nem mondhatta el a református egyház álláspontját a tárgyalással kapcsolatban. A püspököt telefonon kérdeztük arról, hogy eredményesnek tartotta – e a kormányfővel folytatott megbeszélést. Bölcskei Gusztáv erre azt válaszolta, hogy Bajnai Gordon megértette kérésüket és kijelölte azt a személyt, aki a jövőben a kormány részéről az egyházi ügyekkel foglalkozik. Eszerint a továbbiakban nem Hiller István kulturális és oktatási miniszterrel, hanem Kiss Péter társadalompolitikai miniszterrel egyeztetnek az egyházak. A püspök elmondta: a 2008-as normatívával kapcsolatban megdöbbentő a kormány tévedése, hiszen eddig azt állították, hogy 366 millió forinttal az egyházak tartoznak az államnak, mostanra viszont kiderült, hogy 899 millióval az állam adós az egyházaknak.
A teljes egyház finanszírozási rendszerben csaknem 2,1 milliárd forinttal lesz kevesebb 2010-ben, mint az idén. Ennek döntő része, több mint 1,3 az szja-változásnak tudható be, és mintegy 700 millió forint az egyéb költségvetési, finanszírozási sor - hitoktatás, kistérségi szolgálatok - kompenzálásának csökkentése. Hat héten belül újra összeül az egyház finanszírozási bizottság, amely februárban ülésezett utoljára.


„Népek és nemzetek között eltűnik minden ellentét és különbség” - a szlovák és magyar reformátusok összetartanak

A szlovák anyanyelvű reformátusok közleményt fogalmaztak meg a magyar-szlovák viszonyról. Erről Fazekas László, felvidéki püspök beszélt a Generális Konvent előtt Mályiban.
„Az egyház semmiféle különbséget nem ismer az emberek között, sem határokat, sem nyelvet” olvasható állásfoglalásukban. „Már évszázadok óta szlovákok és magyarok egy református egyházban élünk együtt. A társadalmi és egyházi múlt megtanított minket arra, hogy mennyire igazságtalan tud lenni az, amikor nemzeti ügyeket viszünk be az egyházi együttélésbe. Ezért, mint a szlovák társadalom többségi nemzetének képviselői megértésünket fejezzük ki.” – olvasható a közleményben. A felvidéki szlovák reformátusok felhívják mindkét nemzethez tartozó híveik fegyelmét arra, hogy „ne hagyják magukat befolyásolni, a társadalmi hangulat és különféle érdekek által, hanem utasítsák el a nemzeti szélsőségeket és igyekezzenek arra, hogy példák lehessenek az egymás mellett élés keresztyén elvei, a megbékélés, a megbocsátás, a szeretet, egymás elhordozása, a békesség és a megértés által. Keresztyén hitünket egy új korszak reménységében éljük, amikor a népek és nemzetek között eltűnik minden ellentét és különbség.„Huszonöt éve kallódnak –negyedévszázados a KIMM

Mit kezdhet egy kallódó ország kallódó egyháza egy kallódó ifjúsággal? – tette fel a kérdést huszonöt évvel ezelőtt Szabó István dunamelléki püspök, aki az akkor elindított Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió (KIMM) első elnöke volt. Ugyanezt a kérdést járták körül a meghívott szakértők, lelkipásztorok, felépült szenvedélybetegek és politikusok a misszió negyed évszázados munkájáért hálát adó ünnepségen, és együtt próbálták meg kifejteni, hogy mi is a kallódó ifjúság, a mentés és a misszió?
„Mi mind a világosság fiai vagyunk” – emlékeztetett nyitóáhítatában Pál apostol szavaira Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök. Az 1Thessz 5 alapján kiemelte: a bomló egységek sötét világában az a dolgunk, hogy vigasztaljuk és építsük egymást, mert hitünk szerint eljött már az igazi világosság ebbe a világba, akivel felépülhetünk azzá, aminek az Isten megálmodott minket.
„A KIMM igen fontos stratégiai szolgálat – tette hozzá köszöntőjében Czibere Károly, a Szeretetszolgálati Iroda vezetője –, mert a drogbeteg fiúk bizonyságtételével Jézus fel tudja rázni az embereket, és rámutat: ti magatok is rabok vagytok. Kijelentette, hogy fontosnak tartja, hogy az egyház kezdettől fogva támogassa az induló diakóniai szolgálatokat – ahogyan ez a Victorné Erdős Eszter vezette KIMM-mel nem történt meg a kezdetekben. Pedig a kallódók köre messze túlmutat a drogosokén, és sok olyan célcsoport létezik, akiket még meg kell találni, és gyógyulásuk után befogadni őket a közösségeinkbe.Önzetlen önkéntesek a Szeretethídon

Szociális szolgálatot, közhasznú feladatokat végeztek önkéntesek országszerte a Magyar Református Szeretetszolgálat Szeretethíd elnevezésű programjában. Az egész napos eseményt a budapesti Bethesda Kórház udvarán nyitották meg október 3-án, szombaton reggel.
Pál Sándor a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumának elnöke megnyitó beszédében azt mondta: „azért hívtunk erre az eseményre, hogy együtt tegyünk embertársainkért, közösségeinkért, és nyíljunk meg a rászorulók előtt. Mutassuk meg, hogy egyházunk cselekvő egyház, amely nem zárkózik be, hanem észreveszi az elesetteket!” Vad Lilla, a Szeretethíd programkoordinátora arról tájékoztatott, hogy körülbelül háromezer önkéntes dolgozott országszerte, hogy másokon segítsen. Minden korosztályt bevontak a munkába. Hetven éven felüliek és kisgyermekek is kivették a részüket az önkéntes munkából.


Szolidaritást vállaltak – a Lévay József Református Gimnázium is tiltakozik a jövő évi költségvetés tervezet ellen

Zöld színű zászlót tűztek ki a miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon tetejére. Az intézmény így vállal szolidaritást az egészségügyi intézményekkel. A kórházak a 2010. évi költségvetés tervezet ellen tiltakoznak, mert a megszorítások miatt kilátástalan a helyzetük. A református közösségektől a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának igazgatója kért szolidaritást. A zöld zászló október 2-ig marad a főépületen. A gimnázium ezzel a közoktatási megszorításokra is fel kívánja hívni a figyelmet.


Már megvan a kezdőcsapat – 11-en a hevesi Tündérkert Óvodában
Óvodát nyitott a Hevesi Református Egyházközség


A hevesi Tündérkert óvodának egyelőre 11 kisgyermek a „lakója”, ám a szülők körében olyan nagy az érdeklődés az egyházi intézmény iránt, hogy „reményeink szerint jövőre két csoportot tudunk majd indítani”- fogalmazott Mészáros Ildikó. A református lelkipásztor elmondta: az óvoda alapításának gondolata tavaly nyáron vetődött fel Nagyházi Sándorné, presbiter ötlete nyomán. Az egyik önkormányzati óvoda megszűnését követően 20 évre bérbe kapta az egyház az épületet, amelyet a Tiszáninneni Református Egyházkerület anyagi támogatásával, gyülekezeti tagok adományaiból, és a helyi vállalkozók segítségével felújítottak.


Rászoruló kárpátaljai diákoknak segített a Magyar Református Szeretetszolgálat


Jelentős összegű pénzadományt osztott szét a kárpátaljai Dercenben szeptember 27-én a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) Alapítvány kuratóriumának elnöke, Pál Sándor és a szolgálat adománykoordinációért felelős munkatársa, Fodor Gusztáv. Az MRSZ Nyilas Misi Ösztöndíjprogramja keretéből 100-100 ezer forintot adományozott a négy kárpátaljai református középiskola rászoruló diákjainak. A Shirchadasj zenekar jótékonysági turnéjából befolyt 600 ezer forintot a családtípusú gyermekotthonokat támogató Sámuel Alapítvány kapta meg építési költségekre, a Derceni Református Önkéntes Tűzoltóság pedig eszközfejlesztésre vehetett át 100 ezer forintot. A nyírségi jégkárral egy időben Kárpátalján is nagy pusztítást végzett a természet. A kárpátaljai károk enyhítésére 500 ezer forint támogatást vett át Zán Fábián Sándor helybéli püspök.


Matula-Napok - a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma újból színes programokkal várja az érdeklődőket

Matula - Napokat tartanak a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában. A rendezvényt hetedik alkalommal szervezik meg az iskolában, amely idén október 4-én, vasárnap kezdődött és október 10-én, szombaton szalagtűzővel zárul. A programok között szerepel a "Színről-Színre" című kiállítás is, amely református művésztanárok alkotásaiból áll. A tárlatot Bölcskei Gusztáv, a MRE Zsinatának lelkészi elnöke nyitja majd meg hétfő délután két órakor. Kálvin János születésének 500. évfordulóján a reformátorra emlékeznek, Kálvin János domborművet lepleznek le. Keresztyén ifjúsági találkozót is rendeznek a Dóczyban, amely szerdán 10 órakor kezdődik."Remélem, hogy szívetekben már ott van a kész templom egységbe hívogató képe" - letették az alapkövet Soroksár-Újtelepen

Letették a Soroksár-újtelepi református templom alapkövét. A fél évszázados gyülekezet új templomát Rüll Tamás Ybl díjas építész tervezte. Az alapkövet ünnepélyes keretek között tették le vasárnap, ahol Kádár István Csongor helyi lelkipásztor azt mondta: „Ezzel a mai nappal egy korszak befejeződik, de ezzel együtt egy új is elkezdődik: a templomépítés ideje.” Az ünnepségen Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét, aki a missziói útján járó Pál apostol Thesszalonikaiakhoz írott levele alapján hálaadásra buzdított mindenkit. „Most csak alapkövet helyezünk el, de remélem, hogy szívetekben már ott van a kész templom egységbe hívogató képe.”- fogalmazott a püspök.


Az a bajunk, hogy nem tudunk egymásról! - Dunántúli Református Lap

Gyakran, amikor egyházunk és általában keresztyénségünk mai helyzetéről beszélgetünk először a rossz dolgok jutnak az eszünkbe. … Aztán itt van ez az újság, amelyik bemutatja a másik oldalt is. Nem mintha az lenne a célunk, hogy ezentúl rózsaszínben lássunk és láttassunk mindent. Azt sem ígérhetjük, hogy ebben az újságban nem jelenhetnek meg a negatív jelenségeket is szóvá tevő írások. Ám a sokszor okkal meglátott rossz dolgok mellett mégis jó így együtt látni azt is, ahogy mi minden töténik a Dunántúli Egyházkerületben. - Köntös László egyházkerületi főjegyző, felelős szerkesztő írásának teljes változata a Dunántúli Református Lap XIII. Évfolyam 4. immár fényképes új számában olvasható.


Megjelent a Közös(s)Ég magazin legújabb száma

Látom azokat, akik áldássá lettek, a megkövezett Jánosok, Pál apostolok, a nyomorban naponta megfürdő Teréz anyák...
Látom Őt, aki áldássá lett, egészen a keresztfáig...
Áldás (a megfoghatatlan szeretet felőli tudás bizonyossága) ott születik, ahol Isten szavára mozdul az ember szíve, s arra Ő ráfelel.

 

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Kommunikációs Szolgálata hírlevelét. A heti rendszerességgel megjelenő hírlevél elsősorban egyházunk hivatalos honlapjának, a www.reformatus.hu oldalnak híreit és információit tartalmazza. 
Szerkesztette: Fekete Zsuzsa

Budapest, 2009. október 5.