Rendíthetetlen hittel

Életének 79. évében hunyt el Ábrahám Ferencné született Egerházy Katalin nyugalmazott iskolaigazgató, a Református Pedagógiai Intézet néhai vezetője, a Dunamelléki Református Egyházkerület egykori iskolaügyi szaktanácsadója.

Mint fiatal református keresztyén a Kálvin téri református gyülekezetben konfirmált, majd több mint harmincöt éven keresztül volt hűséges tagja a Kispest-Rózsatéri Református Egyházközségnek, ahol presbiteri szolgálatot is vállalt.

Első tanári diplomáját a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen biológia-kémia szakon szerezte. Tudását később a Budapesti Műszaki Egyetemen mélyítette tovább, ahol előbb technika tanári képesítést, majd közoktatásvezetői és tanügy- igazgatási diplomát szerzett. Később a Károli Gáspár Református Egyetem Teológiai Karának vallástanár szakát is sikeresen elvégezte.

Pedagógusi pályáját a kispesti Semmelweis Ignác Egészségügyi Szakközépiskolában kezdte, később általános iskolákban tanított Pestlőrincen, Újpesten, Kispesten, az V. kerületben és Pesthidegkúton. Több mint tíz éven át a Veres Pálné Gimnázium egyik meghatározó pedagógusa volt.

Szolgálatának legfontosabb területévé az egyházi iskolákban végzett munka vált. A rendszerváltást követően három református oktatási intézmény alapításában és újraindításában is kulcsszerepet játszott. Pályája az egyházi oktatásügyben a kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Kollégium és Gimnáziumban indult, amelynek az egyházi tulajdonba való visszakerülése után ő volt az első igazgatója, 1993 és 1995 között.

A Református Pedagógiai Intézetet két éven keresztül, 1995 és 1997 között vezette.Tanított a Református Diakónusképző Intézetben, a kárpátaljai református katechéta-képzésben is tevékenyen részt vett. 2004 és 2011 között Verőcén, a Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde alapító igazgatójaként dolgozott, 2012-től  2017-es nyugdíjba vonulásáig a Biai Református Általános Iskolát vezette ugyancsak alapító igazgatóként.

A Dunamelléki Református Egyházkerület Iskolaügyi Szervezetét 2003 és 2008 között mint országos iskolaügyi szakértő és szaktanácsadó segítette, tagja volt a Magyarországi Református Egyház Zsinatának is. Éveken keresztül az Északpesti Református Egyházmegye iskolaügyi előadói tisztét is betöltötte.

Isten három gyermekkel, nyolc unokával és négy dédunokával áldotta meg. Sokrétű munkája és szolgálata mellett szűkebb és tágabb családjában is krisztusi szeretettel töltötte be Istentől rendelt helyét.

Ábrahám Ferencné, ahogy családja és volt kollégái emlékeznek rá, közvetlenségével, jó együttműködő készségével, nagy szakmai tapasztalatával pályájának minden szolgálati helyén kiválóan vizsgázott hitből, szeretetből, emberségből. Mélyen gyökerező református lelkiségével, hitelesen megélt keresztyénségével, rendíthetetlen értékrendjével, széles műveltségével sok munkatársának és tanítványának válhatott példaképévé. Munkájának látható gyümölcsei tanúsítják, hogy a példázatbeli hű szolgához hasonlóan talentumait Isten dicsőségére és sokak áldására használta.

Búcsúztatására 2022. június 25-én, szombaton, 16 órakor kerül sor a Kispest-Rózsatéri Református Egyházközség templomában (1196 Jáhn Ferenc utca 107.).