Sorokba zárt évtizedek

Sorokba zárt évtizedek címmel jelent meg Bérces Lajos nyugalmazott izsáki református lelkipásztor közéleti és hitéleti írásainak válogatás kötete, melyet október 6-án mutattak be az izsáki művelődési házban.  

Az izsáki Táncsics Mihály Művelődési Ház nagytermében összegyűlt közönséget Bozóky Imre polgármester köszöntötte. Felidézte, hogy Bérces Lajos első írása az Izsáki Hírek 1991. március 15-i számában jelent meg. Az elmúlt három évtizedben havonta közölték gondolatait a lap hasábjain. A nagy anyagból kiválogatott kilencvenhat írást a lelkipásztor ars poeticája hatja át, Pál apostollal szólva: „Sok bizalmam van bennetek, sok dicsekedni valóm van veletek, tele vagyok vigasztalással, minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel.” (Pál 2. levele a korinthusiakhoz 7. rész, 4. vers)

„Elbeszélő, simogató, felszólító és magyarázó sorai mellett sok olyat is találunk, ami aggódás, sőt provokáció: mégpedig az emberek felé, hogy tegyenek a közért, mindazt, ami szükséges és amire képesek” – fogalmazott a településvezető.

„Bérces Lajos könyve olvasókönyv” – mondta az elkészült munkáról Lezsák Sándor, akinek biztatására e kis gyűjtemény született.

Az országgyűlés alelnöke azt is hozzátette, hogy bele van sűrítve a szerző élete, hiszen gondolatai a megélt mindennapokból és valós környezetéből szökkentek szárba, majd teljesedtek ki. Megnyilatkozásai különböző megbízatásaiból fakadtak: református lelkészi hivatás, cserkészmozgalmi részvétel, önkormányzati képviselőség, szakbizottsági elnökség, valamint lelkiismereti indíttatás által. Mindezek annak a harminc évnek, azoknak az életkörülményeknek állítanak emléket, amelyben akkor élt. Kortárs gondolatok.

„Tanító, figyelmeztető, olykor fegyelmező mondataival közérthetően tud hatni az emberekre. Megszólalásaiban egy sokszínű és izgalmas életpálya bontakozik ki, amelynek értékei: keresztyén hite, nemzete, a közösség és a család” – emelte ki Lezsák Sándor.

Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke először Isten és az ember egységének fontosságáról szólt, mert az ember élete ma is csak az Úr áldásával teljesedhet ki.

Hangsúlyozta: a lelkipásztori hivatás egyik meghatározó eleme a tanítás. Bérces Lajos pedig igaz tanító. Könyvében olyan tanítások vannak, hogy az olvasó azonnal többnek érzi magát, bármilyen témában ír a szerző. „Tőle a kimondott életigazságok és a tanítás is szeretetből jönnek, jellemzően ott vannak azok az igazi értékek, amelyeket érdemes megfogadni. Ez harmóniát teremt a különböző témájú írások között.

Nagy dolog, hogyha valakinek megvan az a karizmája, tehetsége, isteni adománya, hogy ilyen rövid írásokban is tud érdemlegeset mondani.”

A püspök hozzátette: természetes, hogy a lelkipásztori hivatás nem ér véget a nyugdíjba vonulással. Az izsáki nyugalmazott református lelkész példája is mutatja: tanító maradt, mai napig végzi szolgálatát, ezzel segítve lelkész testvéreit és ugyanúgy szereti azokat az embereket, akiket az Úristen rábízott. „Vannak olyan lelkipásztorok, akik élni tanítanak bennünket az életükkel, az igehirdetésükkel és irodalmi alkotásaikkal. Hivatásukat úgy gyakorolják, hogy sohasem tagadják le az igazságot és azt mindig szeretetben mondják el. Nagyon köszönjük, hogy megajándékoztál minket ezzel a könyvvel” – méltatta a püspök az izsáki közéleti és hitéleti írások szerzőjét.

A kötet témái valóban sokrétűek, mint ahogyan egy, a közéletben aktív, figyelmes, tenni és jobbítani szándékozó, hitben élő, közösségi ember több évtizedes életútja. Bérces Lajos válogatott írásaiban megjelennek az elmúlt évek izsáki hétköznapjai és közügyei, az ifjúság nevelését, a generációk együttélését és egymás segítését hangsúlyozó gondolatai. Megszólalásait áthatja az Örömhír, az evangélium hirdetése, erkölcsi értékeink felmutatása, valamint ünnepeink megélése és a közösségben létező ember örömeinek élménye. A szerző így vall ezekről az olvasói ajánlásban: „Kijelentem: minden írásos munkámmal is az volt a célom, hogy jobb legyen a világos látás, jobb legyen az önismeret, jobb legyen az engedelmesség, jobb legyen az odaszánás…”

A könyv bevezető sorai és a szerző szavai szerint „a megjelent írások bármilyen témát érintenek, utolsó mondataikban mindig eljutnak az Úrhoz, aki életünk rendezője; koordinálja, irányíthatja azt, hogyha engedelmesek vagyunk.” A református lelkipásztor a válogatás kötet szellemiségének megfelelően megszólalásában arra figyelmeztetett, hogy mindannyiunk életében nagy szükség van a megújulásra. „Legyen készségünk az egymás iránti áldozatra, használjuk fel Isten szeretetteljes szövetségét! Imádkozzunk minél többet és vegyünk részt azokon a közös alkalmakon, istentiszteleteken, amelyen együtt keressük Isten akaratát és megmutatjuk egymás iránti szeretetünket! Kívánom, hogy ez a könyv használjon az olvasójának!”

A könyvbemutató végén Bérces Lajos köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik segítették a Sorokba zárt évtizedek című kiadvány megjelenését: a baráti biztatást Lezsák Sándornak, az összeállítást segítő Tetézi Lajosnak és Agócs Sándor szerkesztőnek.

A könyv kiadója a lakiteleki Antológia Kiadó, jelenleg a kötet ott vásárolható meg vagy megrendelhető az interneten.

A nemzeti emléknapon a rendezvény résztvevői együtt idézték fel az aradi vértanúk áldozatát az 1848–49-es emlékműnél. Bozóky Imre polgármester beszéde, majd Balog Zoltán dunamelléki püspök imádsága és a közös ima után elhelyezték az emlékezés koszorúit.

Az este Bérces Lajos könyvének dedikálásával zárult.

 

Képek: Vargosz