Százmilliós könyvtárfejlesztés

Hagyományos könyvtári szolgáltatásai színvonalát növeli konzorciumi keretek között a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára és a Tiszántúli Református Egyházkerület két könyvtára.

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára és a Tiszántúli Református Egyházkerület két könyvtára - az Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár és a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Könyvtára - ma írta alá az Országos hatókörű korszerű könyvtári szolgáltatásokinfrastruktúra fejlesztése pályázatot. A 100 millió forintos beruházás az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásának pályázati összegéből valósul meg. Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer központjaként működő, 2,9 millió dokumentumot tartalmazó, 1000 könyvtár dokumentum- és információ-cseréjét biztosító egyetemi könyvtár és a projektben résztvevő egyházi könyvtárak szolgáltatásaik összehangolására, a hálózati kapacitás növelésére és a hitelesítési rendszer fejlesztésére fordítják az elnyert összeget. Ennek köszönhetően az értékes gyűjtemények bekerülhetnek az Országos Közös Katalógusba, a MOKKA-ba, és a teljes állomány kereshetővé és kölcsönözhetővé válhat a felhasználók számára. A tervezett nagyteljesítményű szerverek üzemeltetésének és a hálózati kapacitás fejlesztésének eredményeként az Országos Dokumentum-ellátási Rendszert használó könyvtárak száma 50 százalékkal, az elektronikus formában küldött dokumentumok száma pedig 30 százalékkal is növekedhet. A projekt célja egy olyan virtuális környezet létrehozása, ahol együttesen szerepelnek az oktatási anyagok, a hallgatóknak kiadott feladatok, a kötelező olvasmányok és az információforrásokhoz elvezető csatolások. A konzorcium kiemelt feladatának tekinti továbbá, hogy a jelenlegi piacukon elfoglalt helyüket a könyvtárak növelni tudják, a tervek szerint az aktív használók számának 40 százalékos emelésével. - A könyvtárnak új típusú tanulási központtá kell válnia, olyan állománnyal és technikával, amely biztosítja a komplex, e-learning módszerek és források szolgáltatását mind helyben, mind a hálózaton. Emellett kiemelten fontos a fogyatékkal élő hallgatók számára is megteremteni az egyenlő esélyeket a tanuláshoz - hangsúlyozta Fésüs László, a Debreceni Egyetem rektora.

 

Forrás: DEOL