Tatai István hatvani lelkipásztor kapta az "Év igehirdetése" díjat

Nagyon értékes és gazdag kortörténeti és egzegetikai munka van a prédikáció hátterében és ezzel biztos alapot vetett meg az igehirdető, hogy a textus igazi mondanivalóját megtalálja.

 

 

A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyűlésén Dr. Nagy István ismertette a bizottság döntését és értékelte a díjazott prédikációt:

 

 

Tisztelettel jelentem a közgyűlésnek, hogy a Dunamelléki Református Egyházkerület ebben az évben is meghirdette az „év igehirdetése" díjat. Az egyházkerület ezzel a díjjal szeretné kifejezni egyfelől a prédikáció megbecsülését, másfelől biztatni minden igehirdetőt színvonalas prédikációk készítésére, harmadsorban bátorítani az igehirdetőket a pályázatra.

Az egyházkerület által kijelölt bizottság 2009. november 24-én, este 18 órakor tartotta ülését a Hittudományi Karon.

Sajnálattal állapítottuk meg, hogy az idén összesen 4 prédikáció érkezett a pályázati felhívásra, de örömmel jelentem, hogy a bizottság egybehangzó véleménye alapján a „Hűség" jeligével érkezett prédikációt díjazásra javasolja.

A prédikáció készítője dr. Tatai István hatvani lelkipásztor.

A prédikáció lectiója a Jel 2,8-11, a szmirnai gyülekezethez írott levél, amelyből a 10. vers, „légy hű mindhalálig, s neked adom az élet koronáját" textusként kiemelésre került.

A prédikáció címe: Szmirna hűséges szíve.

Az igehirdetés vázlata a következő:

  1. A hűség alapja: Jézus legyen az első
  2. A hűség kincse: Jézus gazdagnak lát
  3. A hűség próbája
  4. A hűség jutalma

A dispozícióból is látszik, hogy klasszikus homíliát mondott az igehirdető.

A prédikáció követi a lectió gondolatmenetét, de a textusra koncentrálva.

Nagyon értékes és gazdag kortörténeti és egzegetikai munka van a prédikáció hátterében és ezzel biztos alapot vetett meg az igehirdető, hogy a textus igazi mondanivalóját megtalálja.

Az explicatioban tekintettel volt a perikópa összefüggéseire és minden lényeges mondanivalóját kifejtette. Az applikációban szemléletes, jól használ egyháztörténeti példákat, sőt a saját életéből vett példa is helyénvaló.

A prédikáció logikusan felépített és közérthető.

Isten áldását kérjük dr. Tatai István életére, szolgálatára és a hatvani gyülekezetre.

Dr. Nagy István
teológiai tanár

A díjat Szabó István püspök és Veres Sándor világi főjegyző adták át.

Az igehirdetés az alábbi csatolt dokumentumban teljes terjedelmében olvasható.