Uniós forrásból fejleszt a Szentendrei Református Gimnázium

Csaknem 250 millió forintos európai uniós támogatást nyert a Szentendrei Református Gimnázium egy korszerű, energiatakarékos működtetésű, az uniós normáknak minden tekintetben megfelelő tornacsarnok építésére, valamint informatikai eszközparkjának bővítésére, akadálymentesítésre és mozgásfejlesztő eszközök beszerzésére. 

A beruházás várhatóan 2009 júliusában kezdődik, és a tervek szerint 2010 szeptemberében zárul.
A gimnázium vezetése a magas szintű testnevelés-oktatást nemcsak megközelítőleg négyszáz tanulójának kívánja biztosítani, hanem lehetőséget ad majd sérült gyermekek mozgásfejlesztésére, illetve sportegyesületekkel való együttműködésre is.
A Szentendrei Református Egyházközség az idén tízéves fennállását ünneplő, négy és nyolcosztályos tagozatot működtető Szentendrei Református Gimnázium javára csaknem 250 millió forintos uniós pályázati támogatást nyert el egy korszerű, energiatakarékos működtetésű, az uniós normáknak minden tekintetben megfelelő tornacsarnok kialakítására, valamint akadálymentesítésre és infokommunikációs eszközök beszerzésére az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében.
Az 542 négyzetméteres tornacsarnok a tervek szerint a környezetvédelem és az energiatakarékosság figyelembe vételével, rendkívül korszerű fűtési és világítási rendszerrel épül meg. A sportoktatásra és aktív sportolásra alkalmas eszközök beszerzésén és beépítésén túl az intézmény speciális mozgásfejlesztő eszközök vásárlását is megpályázta, amelyeket szolidáris alapon a sérült gyermekek oktatását végző Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény szentendrei tagintézménye tanulói is rendszeresen használhatnak a Gimnázium tornatermében.
"Az elnyert uniós pénz óriási előrelépést jelent nemcsak az iskola sportéletének fejlődésében, hanem a város lehetőségeinek bővülésében is - ismertette a projekt hozadékait dr. P. Tóth Béla, a gimnáziumot fenntartó Szentendrei Református Egyházközség lelkésze. "Szándéknyilatkozatot írtunk alá több helyi sportegyesülettel is, akik edzéseikhez használhatják majd a csarnokot, cserébe pedig magas szintű sportképzéssel járulnak hozzá diákjaink testnevelés oktatásához".
A projekthez két belső udvar komplex területrendezése, valamint a tornacsarnok teljes, és az épületkomplexum részleges akadálymentesítése is hozzátartozik.
Az elnyert támogatás több mint 11 millió forint értékben infokommunikációs eszközök - többek között interaktív tábla, tanári irányító tábla, projektor, harminc felhasználós mobil feleltető rendszer - beszerzését is előírja, amelyek nagyban hozzájárulnak majd az iskola kompetencia-alapú oktatásának további fejlesztéséhez.
"Gimnáziumunk nagy hangsúlyt fektet az oktatás színvonalának folyamatos fejlesztésére - mondta az egyházközösség lelkésze. A most lezárult országos kompetenciamérés során matematika és magyar tantárgyakban iskolánk a négyosztályos református gimnáziumok között országosan a második legjobb, a nyolcosztályos református gimnáziumok között pedig a legjobb eredményt érte el" - tájékoztatott P. Tóth Béla.