Vallásosság és lelki egészség

Lelkigondozói kurzus lelkészeknek a Gyökössy Intézetben

 

Dr. Németh Dávid egyetemi tanár (KRE HTK),2010. április 12 ‐ 15. (Hétfő 9. 30 ‐ Szerda 16. 30 ó.) lelkészeknek háromnapos kurzust tart „Vallásosság és Lelki egészség" témakörben. Jelentkezési határidő: 2010.április 7.

A kurzus célja, hogy betekintést nyújtson a valláslélektan egyik manapság legkörültekintőbben kutatott témakörébe, megismertesse a különböző kutatási eredményeket, és segítsen megfogalmazni olyan következtetéseket, amelyek a pasztorációs munkába hasznosíthatók lesznek. Ma már tudjuk, hogy nem a vallásosságnak van pozitív, vagy negatív hatása a lelki egészségre, hanem ez a hatás a hit megélésének módjaitól és minőségétől függ. Ezért nagyon fontos a lelkipásztornak ismernie ezeket az összefüggéseket.

Tárgyalandó témák:

- A test, a lélek és a szellem kölcsönhatásai (bibliai és pszichológiai tájékozódás)

- A vallás „közösségi kényszerneurózis"?

- A neurózis valójában bálványimádás?

- Empirikus kutatások a lelki egészség és a vallásosság kapcsolatáról

- A vallás szerepe a megküzdési folyamatokban

- Valláspszichopatológiai megfigyelések

Kreditpont: 24 tanóra  (A kurzusról részvételi igazolást adunk, mely a Dunamelléki és a Dunántúli Református Egyházkerület továbbképzési rendjébe beszámít.)

 

Csatolt állományok