Véletlenek pedig nincsenek

Képviselőjelöltséget vállal Varga László nyugalmazott püspökhelyettes

Varga László a Dunamelléki Református Egyházkerület püspök-helyetteseként ugyan nyugdíjba vonult, ennek ellenére nincs ideje pihenni, mert egyházkerületének székház- és konferenciaközpontját vezeti, főigazgatóként. Az országgyűlési választások előtt a Fidesz-KDNP vezetése arra kérte, vállaljon szerepet a politika első vonalában.

- A közélet mindig közel állt hozzám, mert én nem gondolom, hogy a politika egy elítélendő dolog lenne. A politikának az eredeti feladata a polisz, a nép, a polgárok, az emberek, a város jólétének a munkálása. Így voltam a régebbi időkben a városi tanács tagja, bár akkor az volt az indok, hogy pap is legyen ott. A rendszerváltás után két ciklusban önkormányzati képviselő voltam Kecskemét közgyűlésében, ahol a szociális bizottságot vezettem. Egy ma is jól működő szociális hálót építettünk ki a rendszerváltás után a városban. Az eredmények tükrében úgy könyveltem el, hogy nem volt haszontalan a közéleti működésem - mondja Varga László.

Mire kérte önt a Fidesz-KDNP?

- Az országgyűlési képviselőség eszembe sem jutott, hiszen a Magyarországi Református Egyház nyolc vagy kilenc évvel ezelőtt, szükségből alkotott egy olyan törvényt, amely az aktívan szolgáló lelkészeknek megtiltotta, hogy belépjenek egy pártba és képviselőséget vállaljanak. Az elmúlt években több alkalommal találkoztam a Fidesz és a KDNP vezetőivel, szakértőivel. Miután az aktív lelkészi szolgálatból nyugdíjba mentem, a fenti kötöttségből felszabadultam. Ezután az elmúlt év decemberében beszéltünk arról, hogy meg kellene erősíteni a jó értelemben vett egyházi képviseletet a parlamentben a reformátusok részéről is. Elfogadtam a felkérést, mert ugyanarról beszéltünk, mint amit eddig is végeztem: a város, a polisz és az egyházam képviseletét. Március 15-e előtt vált véglegessé, hogy a Fidesz-KDNP Bács-Kiskun megyei listájára kerültem.

Nekem erős meggyőződésem az, amit Kálvin János életében erősen hangsúlyozott: véletlenek pedig nincsenek, mert minden az Isten gondviselő kegyelméből történik velünk: a jó és a rossz is. Ennek a megerősítését érzem abban is, hogy nem egy „biztos befutó" helyen vagyok a listán. Ha az Úr Isten úgy akarja, hogy ott legyek a parlamentben, akkor a nyolcadik hely bejutó lesz. Ha úgy ítéli meg, hogy nincs ott a helyem, hanem pihenhetek többet, akkor nem leszek képviselő. Semmivel nem fogom magamat kisebbnek vagy nagyobbnak érezni egyik esetben sem.

Csak az utóbbi két évtizedben is nagyon sokat tett egyháza, Kecskemét városa és a szociálisan rászorulók érdekében. Elindult a reformátusok általános és középiskolája, ismét tanulókat fogad a jogi kar, a városban négy Sion-ház épült az idősek részére. Másnak egy egész életút alatt sem adatik meg ennyi. Mi az, amit tenni szeretne még? Mi az, amire szüksége van ennek a hitében és erkölcsében megromlott országnak?

- A kérdés a lényegre világít. Én nem a gazdasági bajok megoldását tartom a legnehezebbnek, hiszen arra elismert szakemberek vannak, elég csak Matolcsy György, Járai Zsigmond és Varga Mihály nevét említenem. Én azt tartom a legnehezebb vállalásnak, hogy megváltoztassuk azt, ami az emberekben belül elromlott. A kereszténydemokrata politikusokkal együtt tudunk dolgozni azon, hogy etikai tartása, belső épülése is legyen ennek a népnek, és ezt valahol alul kell kezdeni.

Az egyik nagy programom, hogy eljussunk oda, hogy minden iskolában legyen hitoktatás vagy etikaoktatás. Abban az esetben, ha ez minden iskolában órarendi keretben folyna, akkor természetesen választhatna minden szülő, hogy gyermekét hitoktatásban vagy polgári etikai oktatásban kívánja részesíteni.

Sokat tett eddig a rászorultak védelmében az idősek ellátásának a biztosításáért. Mely területen történt az elmúlt nyolc évben a legnagyobb kártétel, min kell sürgősen javítania az új kormánynak?

- A legszörnyűbb etikai vétség - amit az idősekkel szemben elkövetett a szocialista kormány -, az volt, hogy az idősek otthona fenntartására vállalkozókat teljesen padlóra küldte. Nagyon sok idősek otthona megszűnt, egyszerűen szívszaggató érzés volt azokat az öregeket látni, akik a szó szoros értelmében kikerültek ezekből az otthonokból, mert azokat nem tudta fenntartani az addig működtető vállalkozó. Magyarországon is rendezni kell az idősek helyzetét. Én is ehhez a generációhoz tartozom, ezért talán jobban átérzem ennek szükségességét.

A jövendő kormány kiemelten fogja kezelni a családok helyzetének a javítását. A családi adózástól kezdve az elvett GYES, GYED és egyéb juttatások rendezéséig. Ezzel sokat nem szabad várni, mert elfogy a nemzet.

Kevés ilyen város van az országban, mint Kecskemét, ahol a rendszerváltás óta egyetlen alkalommal sem szavazott a választók többsége a baloldalra. Mi lehet ennek a magyarázata?

- Jó értelemben vett konzervatív város Kecskemét. Ez azt jelenti, hogy van gyökere és van hagyománya ennek a városnak. Hála Istennek olyan erősek ezek a gyökerek, hogy azok, akik betelepültek hozzánk, is csatlakoztak ehhez az értékrendhez. A városban és a város közelében fekvő településeken súlya volt az egyháznak. Én nem mondom azt, hogy ezeken a településeken kiemelkedően sok lenne a templomba járók száma, de még a nem templomba járók is értékelik és ismerik a múltjukat, legyen szó akár egyházi, akár civil életről. Nagyon sok olyan emberrel találkozom Budapesten és az ország más településein, akik ma is arra büszkék, hogy a gyökereik Kecskeméten vannak. Nagyon sok olyan temetésem volt - elég csak a Matolcsy családot említenem -, amelyeknél azt tapasztaltam: bár már senki sem él a családból Kecskeméten, de az elhunyt végakarata mégis az volt, hogy itt helyezzék örök nyugalomra. Valahogy ez a homok, ez a kecskemétiség ideköti az embereket.

Forrás: Kecskeméti Lapok