Felekezetközi kutatás a fiatalokért

Hiánypótló felmérést indított el a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Ifjúsági Bizottsága. A kutatás átfogó képet adhat a keresztyén egyházak fiataljairól, de a nem hívő fiatalok vonatkozásában is reprezentatív adatokkal szolgálhat.

A kutatáshoz a Zsinati Ifjúsági Iroda felkérésére az Ifjúságépítők is csatlakozott, a szervezet meghatározó szerepet játszott a felméréshez készített online kérdőív kialakításában – tudtuk meg Ablonczy Áron diósdi beosztott lelkipásztortól, az Ifjúságépítők egyik vezetőjétől.

A kutatást egyfelől az Emberi Erőforrások Minisztériuma által szervezett országos Magyar Ifjúság Kutatás inspirálta, amelyet 2016 után 2020-ban is elvégeznek. A különféle témákat érintő kérdések másik részét a Youthscape szervezet 2015-ös kutatása alapján fogalmazták meg. Az angliai felmérés során 2054 gyülekezetet kérdeztek meg arról, hogy a fiatalokat milyen kérdések foglalkoztatják, és a keresztyén közösségek milyen mértékben foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel.

„Sokan vártunk már erre a kutatásra, hiszen olyan információk derülhetnek ki a 14-29 év közötti korosztályról, amelyek komoly hatást gyakorolhatnak a különféle ifjúsági szervezetek munkájára. A 2016-os országos felméréssel párhuzamosan szerettünk volna egy a keresztyén egyházakkal és hittel kapcsolatos lekérdezést is, ezt akkor nem tudtuk megvalósítani. A Magyar Ifjúság Kutatás 2020-as eredményeit összehasonlító elemzés formájában szeretnénk megvizsgálni, erre várhatóan a következő év első felében kerül sor”.

Ez az összehasonlító elemzés részletes képet adhat a gyülekezetekben folyó ifjúsági szolgálatok jelenlegi helyzetéről, eredményeiről, az áldásokról és a nehézségekről. Ahhoz, hogy a kutatás reprezentatív legyen, legalább 1200 kitöltött kérdőív szükséges. A maximális mennyiséget 1900 főben határozták meg, ebből 600-1100 református fiatal megkérdezését tűzték ki célul.

A fiatalok kifejthetik, milyen témák érdeklik őket és azokkal milyen gyakran foglalkoznak a közösségeikben, mi a fontos számukra egy igehirdetésben, mennyire elkötelezettek a közösséghez való tartozásban, kihez fordulhatnak, ha hitbeli, életvezetési vagy egyéb segítségre van szükségük.

A cél nem csak a különféle gyülekezetekhez tartozó fiatalok megszólítása. A szervezők fontosnak tartják, hogy az egyháztól, keresztyénségtől távol állók is elmondhassák véleményüket a házasságról, bűnről, családról. Kifejthessék, számukra mit jelent az egyház, hogyan látják Jézus Krisztus feltámadását, mit értenek a bűnön és annak következményein.

A szervezők arra kérik a különféle ifjúsági közösségek vezetőit, hogy a kutatás online kérdőívét október elejéig töltessék ki a fiatalokkal. A szeptember 17-én közzétett, 33 kérdésből álló kérdőív ezen a linken érhető el.

 

Képek: Ifjúságépítők