Száz éve a fiatalok hitre jutásáért

A Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom különleges jubileumra készül, hálát adva a szervezet történetéért, missziójának áldásaiért.

A trianoni békeszerződés után egy évvel harminc elhivatott református teológus Balatonkilitin találkozott, hogy közös nyilatkozatban rögzítsék, szövetségre lépnek Magyarország és a református egyház megújulásáért. Azt vallották, a súlyos tragédiákkal terhelt ország csak az evangélium gyógyító ereje által találhat önmagára, ezért küldetésük lényege, hogy Jézus Krisztus örömhírét minél többekkel megosszák. Mozgalmuk jelképévé, Kálvin János nyomdokain járva, az égő szívet tartó kéz lett, amelynek jelentése: „Szívemet, mint égő áldozatot, az Úrnak ajánlom”. 

A Soli Deo Gloria Szövetség (SDG) száz évvel ezelőtt ezzel a szent céllal indult el és vált történelemformáló szervezetté. Kapui megnyíltak a nem teológus fiatalság előtt is, lehetőséget teremtve először a főiskolások, egyetemisták, később a középiskolások és az elemi iskolások felvételére. A két világháború közötti időszakban a szervezet egyre több, a gyülekezetek megújulásáért személyes felelősséget érző fiatalt szólított meg, híres szárszói konferenciái történelmi jelentőségűvé váltak.

Az SDG 1948-ban a Református Missziói Munkaközösség része lett, és bár egy évvel később külső kényszer hatására megszűnt, tagjai vallották, hogy halálukig hűségesek maradnak a szövetséghez és ahhoz a misszióhoz, amely az SDG-t életre hívta. 1994-ben idős szeniorok és fiatal református gimnazisták lelkesedéséből, először Horváth Erzsébet, majd Nagy István teológiai tanárok szervezésével a Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom újjáalakult. A rendszerváltozás utáni újrainduláskor a balatonszárszói konferenciaközpont önálló útra lépett, a szeniorok által az SDG mint ifjúsági szervezet önállósodott.

Az SDG saját megfogalmazása szerint lelkiségi mozgalom, amely a református középiskolák tanulói és más fiatalok között van jelen missziója és országos rendezvényei által. A szervezet az egyes református középiskolák tanáraival és iskolalelkészeivel együttműködve támogatja, vezeti és köti össze hazánk református diákjait. 

Katona Viktor pápai református gimnazistaként kapcsolódott be az SDG helyi csoportjába.  A teológia mellett bekapcsolódott az országos alkalmak szervezésébe, lelkészként pedig előbb munkatársa, majd 2012-ben elnöke lett az új utakat kereső SDG-nek. A hagyományos programok új keretet és elnevezéseket kaptak, a munkatársi és önkéntes csapattal nagyon sok református középiskolát és fiatalt értek el.

„Mozgalmunk legfőbb célja, hogy segítsük a fiatalokat az Istennel való kapcsolatuk elmélyítésében, önmaguk mélyebb megismerésében, a lelki érettségre való eljutásban, a közösségi életben. Célunk, hogy amit a keresztyén hitről tanulnak, személyessé váljon az életükben, ez a küldetés nem változott az elmúlt száz év alatt. Nagyon jó látni, ahogy a fiatalok kibontakoznak és valódi szolgálókká válnak, tapasztaljuk, ahogyan Isten felhasznál minket abban, hogy rá vágyó, őt kereső fiatalok élete megváltozzon.”

A szolgálat gerincét a vezetőképzők, csendesnapok, bibliaismereti versenyek, a tavaszi és adventi találkozók jelentik. Az ifjúsági zarándoklatok komoly lelki és fizikai kihívást jelentő utak, amelyek különleges lehetőséget teremtenek a teremtett világ felfedezésére, a testvéri közösség megélésére, az egyéni és közösségi hit elmélyülésére.

Az SDG törzsvendégnek számít a Csillagpont Országos Református Ifjúsági Találkozón, amelynek résztvevőit egy ideig az SDG BeFogadó Kávéház és az Exodus nevű szabadulósátor is várta. Hosszú éveken át az ország minden tájáról érkeztek református diákok a zsoltár- és népdaléneklő versenyekre.

Az SDG-Ház olyan formálódóban lévő, különleges projekt, amelynek mintáját angliai protestáns közösségek adják. Hazánkban ez a ház adna otthont az első együtt élő, imádkozó és dolgozó protestáns közösségnek, ahová önkéntesként csatlakozhatnak pályájukat kereső fiatalok és azok a felnőttek is, akik elvonulásra vágynak.

A száz évvel ezelőtti elindulásra emlékezve az SDG jubileumi ünnepségre készül, amit, ha a járványhelyzet engedi, július 10-én tartanak Balatonszárszón. Az ünnepséget megelőző nyári zarándoklat célja nemcsak feltöltődés, hanem az ünnepre való ráhangolódás is a részt vevő fiatalok számára.
„Nagy ajándék, hogy reménységünk szerint az elmúlt időszak után éppen egy ilyen különleges alkalommal gyűlhetünk újra össze. A zarándoklaton az SDG-hez köthető helyszíneket is érintjük, Zánkáról indulunk, ahol elődeink először vásároltak telket a konferenciatelepnek, majd Kilitin áthaladva a végcélunk Balatonszárszó, ahol végül a szervezet bázisa, otthona lett. A július 10-i ünnepség hálaadó istentiszteletén Steinbach József dunántúli püspök hirdeti az Igét, a közös ebéd után pedig visszaemlékezések, beszélgetések lesznek. Várunk mindenkit, aki az elmúlt évtizedekben kapcsolódott az SDG-hez, és aki szívesen emlékezik mindarra, ami szervezetünk által, Isten dicsőségére történt.”

Képek: Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom