100 éves a Pécsi Református Kollégium

100 éves a Pécsi Református Kollégium

   A Pécsi Református Kollégium (PRK) jogelőd intézménye, a Felsőbaranyai Református Egyházmegye által alapított polgári leányiskola és internátus 100 évvel ezelőtt, 1916. október 2-án kezdte meg első tanévét. A jubileumra emlékezve az intézmény emléktábla-állítással egybekötött hálaadó ünnepséget tartott Siklóson és Pécsett 2016. október 5-én. Siklóson a Sztárai Mihály Református Általános Iskola előtt dr. Komlósi Péter, a fenntartó Siklós-Máriagyűdi Református Társegyházközség lelkipásztora, dr. Kádár Péter, a PRK főigazgatója, Vargáné Józsi Anita, a siklósi iskola igazgatója és Pintérné Lázok Orsolya, az Igazgatótanács elnöke köszöntötte a jelenlevőket. Ács Marianna, a Baranyai Református Egyházmegye Levéltárának vezetője a siklósi református polgári leányiskola kezdeteivel és későbbi történetével ismertette meg a jelenlevőket. A siklósi iskola diákjainak műsora után az emléktábla leleplezésére és megkoszorúzására került sor. Ezután a résztvevőket bőséges szeretetvendégségen látták vendégül a siklósi iskola vezetői.

    A pécsi emléktáblát dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, az Igazgatótanács elnöke és Győrfi Bálint, a Baranyai Református Egyházmegye lelkészi főjegyzője leplezte le. Ezután került sor a koszorúzásra. A hálaadó ünnepség a sportcsarnokban folytatódott. Az ide meghívottak között szerepeltek a polgári leányiskola volt növendékei is. Az alkalom istentisztelettel kezdődött, amelyen Győrfi Bálint egyházmegyei főjegyző hirdette Isten igéjét. Dr. Hoppál Péter államtitkár köszöntő beszéde után a „Reformáció 500” alkalmából szervezett Sztárai Programot dr. Kádár Péter, a Kollégium főigazgatója nyitotta meg. A Pap Tamás karnagy által vezetett Pécsi Református Kollégium Vegyeskara két kórusművet adott elő. Ezután Ács Marianna, az egyházmegyei levéltár vezetője tartott elődást „Epizódok a Felsőbaranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájának és internátusának múltjából” címmel.

   Nagy sikert aratott Hoppál Hunor és Szilágyi Levente 10.b. osztályos tanulók „Dédanyáink szorgalma, avagy mi állt anno a jeles mögött?”  című, diavetítéssel kísért előadása, amivel szeptember 23. és 25. között Debrecenben, 4. helyezést értek el a Református Tehetséggondozó Alapítvány és a Debreceni Református Kollégium által szervezett „Rejtőzködő kincseink” című tudományos diákköri konferencián.

     Az ünnepség a Himnusz eléneklésével ért véget, majd a vendégeket a Kollégium állófogadáson látta vendégül.