200 éve született Arany János - bibliai témák, erkölcsi kérdések Arany műveiben

Budai Gabriella magyartanár előadása.

Arany János születésének 200. évfordulójáról emlékezünk meg, feltárva biblikus szemléletét teljes életműve alapján.

Mottó: „Mindvégig? Mi lesz addig? Mi lesz, ha jő a halál"? Mit tesz mindvégig az ember? Mit tesz mindvégig Isten? 

Vezérige:

Hálát adok értetek az én Istenemnek mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek Krisztus Jézusban adatott. Mert őbenne meggazdagodtatok mindenben: minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Ezért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy feddhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. (1 Kor 1, 4-9)

Az előadás a Világ-egyetemi előadások sorozat keretében hangzik el. A korábbi előadások meghallgathatók a www.refpasaret.hu lapon az Egyéb anyagok fejezetben.

Világ-egyetemi előadások

Már többször, többünkben megfogalmazódott az igény, hogy korunk és gyorsan változó környezetünk jelenségeit, szellemi és tudományos-technikai áram-latait keresztyén szemmel értelmezzük. Együtt keressünk választ világnézeti kérdésekre, hogy ne a pusztán földi dimenziókban, Isten kijelentése nélkül tájékozódó világ kész válaszai verjenek gyökeret a Szentíráshoz igazodni akaró emberek gondolko-dásában is.

Az előadásokat és az azt követő beszélgetéseket havi rendszerességgel tartjuk, általában minden hónap első péntekén, délután 6 órai kezdettel.