Zsákbarózsa

Sebestyén Jenő, a tanító

A Jézuskától az Úr Jézusig

Békétlenségről és békéről

Reformátusság és kegyesség

Az imádság útjain

Élő hitben járó ember

Karbantartás

A belmisszió teológusa

Győzelem a halál felett

A feltámadás örömhíre

A kezdet szabadsága

Hosszú jegyesség

Megszólít engem

Párbeszédben ég és föld között

Keresztény radikalizmus

Megőrizni a parazsat

Hol a határ?

Nyelv és haladás

Imádság, sport, játék és Ige