Nem a pusztába kiáltott

A huszárból lett lelkipásztor

Lóháton a „templomban”

Az egyházkerület és az önkormányzat minden gyermek elhelyezését biztosítja

Megalkuvás nélkül a szabadságért

Gyülekezetlátogatások a történelem lapjain

Új dékáni kinevezések a Károli Gáspár Református Egyetem két karán

Osztálykirándulásaink

Jótékonysági koncert Szíriáért

A fájdalom gyerekszemmel

Hogyan került Lucifer a hittudatunkba?

A reformátusokat is várják

„Egy reggel arra keltem, hogy otthon háború van”

A magyar nemzettudat átalakulásának nyomában

Hulladékból újat

Önfelfedezés a vadonban

Isten hozott, Szása!

„Mindannyian egyek vagyunk”

A nyugalom hangján

Vizes napok a Lónyayban