Mélység nélkül nincs magasság

Utcagyerekből Isten gyermeke

„Azért, mert Jókaynak hívnak”

Egyenruha és palást

Az örök pártfogó

A Biblia kérdez

Az emberi méltóság tanítója

Ravasz László élethivatása

Ahol a változás elkezdődik

„Ahogy hajdan megálmodták”

Móricz Zsigmond, a nagyapám

Lelkipásztor a végeken

Jézus-zászló a zsebben

Focipályáról a lelkészi pályára

Nem a meghátrálás embere vagyok

Rendezettségben, hagyományok közt megújulni

Hogy hiteles, készséges legyek

Megvédem az enyéimet

Hogy másokat bátorítsak

Közösségben a közönnyel szemben