…a jövő a béke emberéé

Romák/cigányok társadalmi és egyházi befogadásának elősegítése

Több vagy, ha adsz!

Diakóniai központ épül Baján

Küzdelmeinken innen és túl

Iskolalelkészi állás

Tanoda a Túr mentén

Kiszolgáltatva a bezártságban

Imádság a járvány áldozataiért

Kötődésre teremtve

Vegyük komolyan a gyermek fájdalmát!

A gondozottakért szolgálnak

Ne féljünk az oltástól!

Határaink és felelősségünk

Remény és megújulás

Hitről, etikáról a gyermekekért

Akik nem sírtak a sírókkal

A legbátrabb vállalás

Áthidalni a digitális szakadékot

Jogában áll mesélni