Egy év távlatából, avagy záró gondolatok a "Vita a református gyülekezeti éneklésről" című nyílt eszmecseréhez

"NE VITATKOZZ - DOLGOZZ!"

Maradjunk vagy haladjunk?

Pro disputa

A POPULIZMUS HÚRJAIBA CSAPVA

Imádkozz és énekelj!

Az elmúlt tíz év a politika mérlegén

Az elmúlt tíz év a Dunántúlon

Egyházunk elmúlt évtizede a lelkipásztor szemével

Az elmúlt tíz év teológiai értékelése

Az MRE elmúlt tíz évének írásos értékelései

Korreferátum az „Igehirdetés az igehallgató fülével" témához

Együttgondolkozás igehirdetésről és az igehirdetőről

Igerhirdetésünk körképe

Református identitás ma

Milyen Egyházban élünk?

Keresztyén hit és kultúrprotestantizmus

Márk evangéliuma - 41. Másoknak adja

Márk evangéliuma - 40. Én sem mondom meg

Márk evangéliuma - 35. Százannyi