Útravaló a várakozáshoz

Advent hat arcvonása

Küzdelem

Kinyitni egy ablakot

A „mecseki láthatatlanok”

Lehetőség a megfiatalodásra

Fehérek az aratásra

Csak egy szót adj

Meglepődhetsz, de a pünkösd értünk történt és nem Jézusért!

Pünkösdi tűz

Egyek lettünk

Anya

Fáradságos munkával?

Él, ezért zengjük Ő dicséretét!

Krisztus feltámadott!

A Megfeszítettről hétféleképpen

Júdás csókja

Új lelkészükkel tanulják az elfogadást

Kossuth szíve

Pásztort a kelenföldi „szétszórtságba”