Meglepődhetsz, de a pünkösd értünk történt és nem Jézusért!

Pünkösdi tűz

Egyek lettünk

Anya

Fáradságos munkával?

Él, ezért zengjük Ő dicséretét!

Krisztus feltámadott!

A Megfeszítettről hétféleképpen

Júdás csókja

Új lelkészükkel tanulják az elfogadást

Kossuth szíve

Pásztort a kelenföldi „szétszórtságba”

Perelj, Uram, a velem perlőkkel!

A „változhatatlan" Szokolyán is megváltozhat

Kétszáz éve a Megváltó szavára építenek

Biztos támasz a „zivataros századokban”

Szolidaritásban és együttműködve élni

Gyalog jöttünk, mert siettünk!

Távlatok

A részvétel a fontos