Karantén idején

Digitális hittanóra

Istenismeret nélkül nincs igazi önismeret

A böjt mint szükségállapot

Imaélet a gimiben

Veretes szövegek új köntösben

Egyre inkább megtanulok hálát adni mindenért

„Nincs olyan idő, amely felmentene az imádkozás alól"

Isten tenyerén lenni

De ha nem tenné is…

Gyakorolják a lelkészi hivatást

Lelkészi, lelkészházaspári csendeshetek, 2020

A pénzünk eszköz vagy cél?

A cselekvő felől közelíteni

Eltökélt szívű nők

Mi az, ami egybeköt?

Tűzből kikapott üszög

Én vagyok az Alfa és Omega...

A szőlővessző monológja

A Bárka, amelyben mindenki elfér