2. A Szentlélektől van

70. Mindenütt ellene mondanak

71. Hirdette Isten országát

69. Atyafiakra találtunk

68. Megváltoztatták véleményüket

67. Nekibátorodtak…

A panasz elvesztése

66. Ajándékba adta neked

65. Az ellenszél

64. Kis híján

A győztes szeretet

63. Kicsoda vagy Uram?

62. Boldognak tartom magamat

Megemlékezés az Ifjúsági Keresztyén Egyesületek alapítójáról

57. Átok alatt

49. Az Úr útja miatt

Alfakurzus – avagy a rajongás betörése gyülekezeteinkbe - válasz dr. Lovas Andrásnak

Kijelentés és a Biblia

Mit nevezhetünk egyháznak?

Törésvonalak a Magyarországi Református Egyházban