Kollégiumbúcsúztató

Önmagam

Úrvacsora: félelmetes és felszabadító

„Ökumenéni”

Autómentő angyalok

Mi újság?

Evangéliumi hit a politikai keresztyénség korában

Asztalközösségben

Szabadságunk Krisztushoz való kötöttségünkből következik

Szemüveg és zsebkendő

Megragadni a megragadhatatlant

A gyümölcs ideje

De közöttetek ne így legyen

Szabadság a spirituális rabszolgaságból

Személyes szabadság a politikai szabadság hiányában

Döntéseink szabadsága

Púpba csomagolt szárnyak

Rácsok a hallgatag cella fölött

A múltamon, falaimon túl

Szent pillanat a komfortzónán kívül