A Biblia mint kánon

A bibliai kánon kialakulásáról hagyományosan az ún. Jamniai zsinat „döntéseinek” és a Szentírás tekintélyének fényében gondolkozunk. Tanulmányában Sanders felhívja a figyelmet a kánon jelentőségére, amely általában nem játszik szerepet, ha bibliai szakaszok értelmezésére kerül sor - írja bevezetőjében Czövek Tamás, a cikk fordítója.

A Sanders által képviselt kánonkritika újraértelmezi a tekintély kérdését, amikor az ipsissima verba keresése helyett a Bibliát az ókori hitvallók többnemzedéknyi közösségi termékének tekinti. A kánonkritika szemüvegével a bibliai pluralizmusra is másként tekinthetünk. Az nem negatív, hanem olyasvalami, ami meggazdagít

 

A Biblia mint kánon

(James A. Sanders)

A bibliai tudományokban új tudományág van születőben, aminek neve kánonkritika. A kánonkritika reménységre ad okot a bibliai pluralizmus terén elvárható szakmai őszinteség kérdésében valamint abban is, hogy a formális kritikai módszertanban e pluralizmusnak kiváltságos szerepet juttassunk. 

James A. Sanders írását Czövek Tamás református lelkipásztor fordításában közöljük.

A publikáció teljes tartalma az alábbi linken olvasható:

 

Csatolt állományok