A gályarabok nyomdokain

Zarándoklatainkat folytatva a GÁLYARABOK NYOMDOKAIN, április 16 – 19-ig (három éjszaka, négy nap) Rimaszombatba és környékére utazunk – ha az Úr is úgy akarja.

Az a célunk, hogy a PROTESTÁNS GYÁSZÉVTIZED 350. évfordulóján fölkeressük az ottani gályarab – emlékhelyeket és kapcsolatot építsünk a külhoni lelki testvérekkel.

A rimaszombati (református) Csillagházban szállunk meg, terveink szerint étkezni is többnyire ott fogunk. Bérelt autóbusszal utazunk.

A tervezett útvonal:

Budapest – (Salgótarján) – Fülek – Losonc – Rimaszombat – Tornalja – Hanva – Kassa – Rimaszombat – Miskolc – Budapest. Jónéhány további felvidéki és magyarországi emlékhelyet meglátogathatunk még időnktől, erőnktől függően.

Elsősorban nyugdíjas lelkipásztorok jelentkezését várjuk az alábbi email címen névvel, lakcímmel és telefonszámmal:

 kardos.peter@reformatus.hu

 A Dunamelléki Egyházkerület által megígért anyagi támogatásnak köszönhetően az önrész csupán 30 eFt fejenként.

Annak a jelentkezését vehetjük komolyan, aki ezt a díjat, vagy ennek legalább a felét (tehát 15 ezer Ft-ot) átutalja a következő bankszámlára:

11773360-03111161.

FIGYELEM! Ez a szervező személyes bankszámlája. Számlát adni nem tudok, kérésre az átutalásról emailben visszajelzést küldhetek. Az átutalás KÖZLEMÉNY rovatába kérjük beírni az utazó(k) pontos nevét és ezt a szót: RIMASZOMBAT.

Testvéri köszöntéssel

Kardos Péter nyugalmazott lelkipásztor

Tel. 20 2122334.

...............................................

A reformáció 500. évfordulóján Rimaszombatban monumentális Gályarab-emlékművet avattak.

Fekete, másfél méter magas, 2 méter széles talapzaton fehér márványból Isten kezét faragta ki a szobrász, mely tenyerén 4 összeláncolt gályarabot tart, utalva arra, hogy a hullámokból is kiemeli a szabadító Isten a gályarabokat. Erre utal a talapzaton olvasható idézet is, amit Sámuel második könyvében (22.17) olvasunk: „Lenyúlt a magasságból és felvett engem, s a mélységes vizekből kihúzott engem.”

Hirdeti ez az emlékmű a hitért még szenvedést is vállaló hűséget és Isten szabadító szeretetét.