A Harangszó legújabb számából (2009/2.)

A Himnusz nemzeti imádsággá magasztosult - írja Himnuszunk reménye címmmel, Kölcsey Ferenc nagy műve előtt tisztelgő írásában Csohány János.

A lap vezércikkét ezúttal Fábián Tibor jegyzi. A túlélő című írás az általunk legtöbbször észre sem vett, vagy csupán szerencsének tartott isteni kegyelemre hívja fel a figyelmet.
Sass Kálmánra, "az Érmellék messiására- emlékeztek Érmihályfalván - tudósít a Harangszó Református élet rovata. A Sebes-Körös menti református ifjúsági csoportok találkozójáról Pál László számol be. Első karácsonyát ünnepelte újonnan épült templomában a feketeerdői gyülekezet. Az eklézsia örömét Schneider Ferencné Piroska osztja meg az olvasókkal. Nemzetközi Biblia-kiállításra és ökumenikus konferenciára került sor Brüsszelben. A rendezvényekről a Harangszó beszámolójában olvashatnak.
A Mozaik-oldalon Muhari István jegyzete mellett, a Derűs percek és a Gondolatok rovat jelentkezik. Farkas Andrea a diakóniáról osztja meg gondolatait.
A lap híroldalán szó esik a Magyar Örökség-díj legutóbbi átadásáról és díjazottairól, felhívás olvasható a zilahi Turul emlékmű helyreállításával kapcsolatban, valamint a Harangszó év elején indult internetes oldaláról. Az Idézőjel rovat ezúttal Sass Kálmán gondolatait közli.
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kéthetente megjelenő gyülekezeti lapja megvásárolható és megrendelhető a lelkészi hivatalokban.

http://harangszo.blogspot.com