A hazaérkezés öröme

Az ifjúsági napon interaktív és játékos kihívások formájában ismerkedhetek meg a diákok és kísérőik azokkal az intézményekkel, ifjúsági szolgálatokkal és teológiai tudományterületekkel, amelyek a Dunamelléki Református Egyházkerület központjához, a Ráday Házhoz kötődnek. A megújult épület első látogatóiként a református középiskolák tanulói ismerkedhettek meg a teológia különböző területeivel.

A hittudományi kar interaktív bemutatkozása tizenkét állomásból állt a Ráday-napok egyik eseményén, ahol a fiatalok pecséteket gyűjthettek. A játékos, alkalmanként vicces kvízekhez a tanszékek a modern technológiát, a fiatalok okostelefonját is segítségül hívták. Lányi Gábor a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Hittudományi Karán működő egyháztörténeti tanszék egyetemi docense kiemelte, hogy a Dunamelléki Református Egyházkerület középiskoláinak meghirdetett bemutatkozáson sok érdeklődő fiatal vett részt. Boldogító meglepetésnek nevezte, hogy a kvízfeladatok megmutatták, milyen háttértudással érkeztek a tanulók az eseményre. A diákok találkozhattak a KRE lelkészségével, az 1RE Budapest Egyetemi Misszióval. Bepillantást nyertek a Bibliamúzeum és a könyvtár kincseibe.A középiskolások találkozhattak az egyetem diákjaival is, akik segítették a program lebonyolítását: útbaigazítottak, bemutatták a megújult épületet, a tantárgyakat, tanszékeket, ezáltal az intézmény még családiasabbá, otthonosabbá vált a látogatók előtt.Lányi Gábor egyetemi docens a Ráday Házba visszaköltözést hazaérkezésnek nevezte. – Az épület több mint száz éve összefűződik a teológiával. A kopjafák az udvaron történelmi eseményeket jelenítenek meg. Az épület maga is fogalomnak számít. A tanárok nagy része ezen falak között töltötte egyetemi éveit, ezért is jó hazajönni – világította meg a Ráday Ház jelentőségét.Az idei Ráday-napokon nyílt meg a Ráday Házban működő Bibliamúzeum időszaki kiállítása is. Tímár Gabriella, az intézmény igazgatója nehezen megfogalmazhatónak nevezte azt az érzést, amit a múzeum újranyitásával összefüggésben érez, hiszen ismét régi fényében fogadhatja a kiállítótér a látogatókat. Ismét behívhatják az embereket, találkozhatnak, beszélgethetnek, örülhetnek a sok szép alkotásnak, amelyekkel a látogatókat, a csoportokat várják a múzeumban.


A Ráday-napokon nyílt meg a Kapcsok és kötelékek által
 (Kol 2,19) című időszaki tárlat, amelynek anyaga egy magángyűjteményből érkezett a múzeumba. A XX. századi magyar festők képei azt az őskapcsolatot mutatják be, ahogy Isten szereti, ahogyan megalkotta az embert. A Bibliamúzeum munkatársai ez alapján válogatták ki a tárlat különleges és gazdag anyagát.
Tímár Gabriella a kiállítás egyik kiemelkedő műalkotásának nevezte Csontváry Kosztka Tivadar Szerelmesek találkozása című alkotását, továbbá Ferenczy Károly A tékozló fiú című festményét.
– Ez most a mi ajándékunk hűséges látogatóinknak, akik kitartottak mellettünk – fogalmazott Tímár Gabriella.

Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke a kiállítás megnyitóján arról beszélt: engedjük a Lelket, hogy összekapcsoljon mindazzal, amivel Isten megajándékozott bennünket. A kiállítás címével összefüggésben kérdéseket fogalmazott meg: Hogyan találja meg az ember a párját? Hogyan kapcsolódnak a képek egymáshoz, és hogyan kapcsolódunk mi ezekhez az alkotásokhoz? A püspök megfogalmazása szerint ehhez szükséges az a kötőanyag, ami összeköt bennünket, amellyel kapcsolódhatunk Krisztushoz. Különlegesnek nevezte, ahogyan a tárlaton megtekinthető képek és szobrok, illetve a kísérő idézetek egymáshoz illeszkednek.
A Kapcsok és kötelékek által című tárlat és az állandó kiállítás december 17-ig ingyenesen látogatható a Ráday utca 28. alatt működő Bibliamúzeumban.

 

A reformatus.hu beszámolója az eseményről.

Képek: Hurta Hajnalka, Bazánth Ivola