A hit ereje az agrárszakképzésben

Református szellemiségben kezdődött idén szeptemberben az oktatás a sellyei mezőgazdasági szakképzőben. Eddig az agrárminisztérium fenntartásában működő iskola mostantól a Pécsi Református Kollégium tagintézménye. A szeptember 1-jén tartott ünnepi tanévnyitó alkalmon Balog Zoltán püspök hirdetett Igét a sellyei református templomban.

Először köszöntötte harangzúgással a tanév kezdetét a sellyei agrárszakképző. Az iskola tanárai és diákjai mellett a helyi gyülekezetből is sokan érkeztek a templomba, hogy tanúi lehessenek egy új kezdetnek.  

Az igazi
„Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, levele zöld marad. Száraz esztendőben sem aggódik, nem szűnik meg gyümölcsöt teremni” – olvasta az igét az ünnepi alkalmon Balog Zoltán püspök. „Föld, víz, levegő, gyümölcs. Ezek a kulcsszavai a mai napra rendelt igeszakasznak. Ebből a négyből kettő nélkül nincs semmi” – utalt rá a püspök, hogy víz és levegő nélkül nincs élet. Mint mondta, ma már nagyon sok mindent előállítanak mesterségesen: tejet, húst, gyümölcsöket. „Nem számít az igazi, amely a fán termett. A szintetikus ételeké a jövő, nem kell ide az a gyümölcs, amit mi olyan jól ismerünk. Olyan föld se kell ma már, mint valaha kellett, vagy a szabad ég, a szabad levegő, a szabad vízfolyás. De mindez nem igazi. Azért lép az iskola életébe a református egyház, mert azt szeretnénk, ha nem felejtenénk el, hogy mi az igazi: hogy mi az igazi élet, étel, barátság. Mi az igazi szeretet.” A püspök kiemelte a határok fontosságát: mindazt a gyümölcsöt, amelyet a föld terem, az Úr a növekedésünkre, a gyarapodásunkra ad. Nem jól használjuk az Ő ajándékát, ha kizsákmányoljuk azt.  

„Sok mindent tanítanak ebben az iskolában, de ne felejtsétek el, hogy mindezek mögött, amit tanultok, van valaki: a Teremtő Isten, aki szabadító is. Aki kilép a háttérből, kilép a színfalak mögül, és akkor már látható. Isten nem azt mondja: én vagyok az elektromos autó, hanem azt mondja, hogy én vagyok a kenyér. A kenyér, amely az ember életében mindig is az egyik legfontosabb dolog volt. Van valaki, aki a tanításával kenyeret ad nekünk: lelki kenyeret. Isten azt is mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, amelyből a bor lesz, az élet itala. Így jelenik meg együtt a testi és a lelki szükséglet. A Bibliában benne van Jézus élete, amelyet ha tanulmányozunk, meg fog szólalni, és azt mondja: neked is én vagyok a kenyér. Te is táplálkozhatsz belőlem” – helyezte a diákok lelkére az útmutatást a püspök. „Egy jó iskolában a tanítás két dologról szól: az egyik az a szakmai tudás, amely nélkül nem tudjuk jól művelni a földet, gondozni az állatokat, növényeket. A másik pedig Isten jelenlétének a fölmutatása: minden gyümölcs és ajándék nem véletlenül, nem magától van, hanem Isten jóságából fakad.”

Isteni erő a szakképzésben
„Ne hagyjátok a templomot! A templomot s az iskolát!” Reményik Sándor gondolatával köszöntötte a gyülekezetet Hoppál Péter, az Igazgatótanács elnöke, országgyűlési képviselő. „Ezzel az intézményátvétellel itt, Sellyén, létrejött a templom és az iskola találkozása. Ez a nagy találkozás helyreállítja életünkben a rendet” – utalt azokra a történelmi időkre, amikor az Ormánságban elvették földjeiket, megélhetésüket az emberektől. „Ma, amikor a templom és iskola újra kezet fog és együtt működik, újra egyházi nevelést kaphatnak az itteni diákok. Ez a legnagyobb esélyteremtése lesz az Ormánságnak.” Hoppál Péter ünnepi beszéde végén József Attila egyik versére utalt, amellyel az intézmény tanulóihoz és tanáraihoz szólt: „Isten itt áll a hátunk mögött. Nem is kell megkerülni érte a világot.”   

Az intézményben száztíz diák tanul. A jelenlegi mezőgazdasági gépész, kertészeti technikumi és szakképző iskolai képzés mellett a tervek között szerepel az általános gazdaképzés, gépészet, turizmus-vendéglátás, valamint egyes humánszolgáltató szakmák, például az oktatási szakasszisztens képzésének indítása.
Az ünnepi alkalmon Nagy Attila polgármester örömét fejezte ki, hogy a sellyei mezőgazdasági oktatás református szemléletben folytatódik tovább. Beszédében a diákok szívére helyezte, hogy a mezőgazdasági munkát, a földet nem lehet Isten nélkül művelni. „Amikor elvégzitek a tanulmányaitokat és munkába álltok, nem is hiszitek, hogy milyen hamar eljön az a pillanat, amikor imádkozni kezdtek. Aki mezőgazdasággal foglalkozik, az imádkozik azért, hogy essen. Az Isten pedig adja. Majd imádkoztok azért, hogy ne essen. És az Isten abbahagyja.”

„Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Istent dicsőíttessék a Jézus Krisztus által.” Péter apostol első leveléből olvasta fel az Igét Kádár Péter főigazgató, melyet az idei tanévre választott a Pécsi Református Kollégium vezérigéjéül. „Ez a keresztyén pedagógus státusztörvénye. Mindig is volt és mindig is lesz világi szabályozás, amely fontos keretet ad. De egy kiállításon sem a keretet nézzük, hanem a képet. A kép pedig most az a tartalom, amely miatt ez a változás most megtörtént, hogy az iskola megismerjen egy új dimenziót: miközben ez a közösség a földművelést tanulja, a lelkét az égre nyissa.”

Képek: Pintér János

Tanévnyitó Sellyén