A kereszt botránya: kereszténység és hatalom

1 Bevezetés


A hatalom korrumpál, az abszolút hatalom abszolút módon korrumpál. Jóllehet Lord Acton ezt az igazságot csak 1887-ben fogalmazta meg, szavainak érvénye visszamenőleges hatályú. Néhány hete voltak az országgyűlési választások, amelyek döntően meghatározzák országunk jövőjét. Ebben a rövid tanulmányban a kereszténység és politika viszonyával kívánok foglalkozni. Isten népének történetéből válságos időszakokban fellépő jelentős személyiségeket fogok tanulmányozni írásos beszámolók alapján a politika és hatalom szemszögéből. A Biblia néhány meghatározó nézetét bemutató fejezet után a kereszténység történetére térek, hogy a három évezred történetéből és változásaiból okulva a tanulságokat levonjam a mára nézve.