A legbátrabb dolog a világon

Átadták a Gyömrői Református Gyülekezet új óvodaépületét szeptember 10-én, szombaton az óvoda udvarán tartott hálaadó istentisztelet részeként.

Az ünnepi istentisztelettel egybekötött eseményen az igét Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke hirdette, Pál apostol korinthusiakhoz írt 1. levelének 16. fejezetéből, a 13-14. versek alapján.

„Vigyázzatok” – így szól a páli intés, mely akár az óvoda pedagógiai programjának első mondatául is beillik – kezdte szavait a püspök. „Ez az első mondat, amit a családban útravalóul hallunk, mondunk egymásnak, mert olyan világot élünk, ahol veszély leselkedhet gyermekeinkre. Pál az intést – „vigyázzatok” – felnőtteknek szánja, de épp ettől szeretnénk a gyermekeket is megvédeni, olyantól is, ami talán nekünk nem sikerült.”

„Álljatok meg a hitben” – hangzik az igevers folytatása. „Ha megtartod a hitedet, akkor az téged fog megtartani” – fűzte tovább gondolatait az igehirdető, külön megemlítve a gyömrői gyülekezet egykori, különösen nehéz időkben helytálló és vigaszt nyújtó lelkészét, Szilháti Sándort, akinek emléke máig él.

„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” – buzdít az alapige folytatása, amelyben az ünnepi prédikáció fő mondandója kicsúcsosodik: „Ennél nagyobb feladat nincs, ez minden figyelmeztetésnél erősebb stratégiai üzenet. A szeretet Krisztus szeretete: azt adom a másiknak, amire a legnagyobb szüksége van. Ez a szeretet mindennél erősebb: a gyűlöletnél, az önzésnél, a kicsinyességnél, a kicsinyhitűségnél. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe – ez a legbátrabb dolog a világon, amely képes legyőzni minden negatív indulatot. Isten igéje tele van olyan történetekkel, ahol a szeretet az, amely legyőzi a világot.”

Az imádságot Takaró András, a Délpesti Református Egyházmegye esperese vezette, és ő nyitotta meg a nyilvános presbiteri gyűlést. Az Igazgatótanács nevében annak elnöke, Osztrogonáczné dr. Bernáth Dóra presbiter is köszöntötte a meghívott vendégeket.

Elsőként Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár szólalt fel. „Minden egyes épület más jövőt rejt, amely a közösségeken múlik, akik használják, megtöltik élettel és lélekkel” – mondta. Hangsúlyozva az óvodák létesítésének missziós célját, utalt a gombamód növekvő református óvodák szép számára a Délpesti Református Egyházmegye területén.

Gyömrő lakossága az elmúlt tíz évben több mint tízezer fővel gyarapodott, sokan költöztek ki az agglomerációba – erről Szűcs Lajos országgyűlési képviselő beszélt. A közintézmények száma azonban még nem tudta követni ezt a fejlődést, így szükséges az iskolaépítés és -fejlesztés egyházi vonalon is, melyre vonatkozóan komoly tervekkel rendelkezett már a város.

Gyenes Levente polgármester köszöntője után Csűrös András lelkész kapott szót:
„Egyedül Istené a dicsőség, hogy felépülhetett az intézmény” – kezdte a lelkipásztor, akinek fáradhatatlan kitartása nélkül aligha valósulhatott volna meg a református óvoda – emelte ki később köszönetképpen Takaró esperes. Csűrös András elmondta: a másik hét gyömrői óvodával szemben a református létesítmény valóságos hitvallási helyzetbe hozza az ide tartozó szülőket, dolgozókat. Elsősorban missziós céllal jött létre, jelezve a reformátusok meghatározó jelenlétét a városban. „Az intézmény szeretetből épült, és hirdeti a nagy Isten szeretetét; falait pedig sok-sok imádság hordta össze.”

A záró imádság és az áldásvétel után a záró énekeket a gyülekezeti ifjúsági zenekar vezette. Ezt követte a felszentelő imádság, a szalag ünnepélyes átvágása, valamint az óvoda vezetett bejárása. Az ünnepélyes átadót az épület közösségi terében megtartott szeretetvendégség zárta.

A Gyömrői Református Óvoda – amint azt Bolgár Zsuzsanna intézményvezető kérdésünkre előzetesen elmesélte – azért nem választott fantázianevet a megnevezés elé, hogy valóban református óvodaként nevezzék városukban, hangsúlyozva nevelésük fő irányvonalát. Saját pedagógiai programmal működnek, amelynek központi eleme a betlehemi csillag, hogy az óvodai dolgozókat és általuk a gyermekeket és a családokat is Jézushoz vezesse.

Az 1000 négyzetméter alapterületű épület a városi önkormányzattól kapott 3300 négyzetméteres telken áll, noha kétszer ekkora épületre is volt jelentkezés. Végül 104 gyermeket vettek fel, akik 4 csoportba járnak, név szerint a Bárányka, a Halacska, a Kisharang és a Napocska csoportokba. Mivel a teljes épületet birtokba vették, a nagyszámú jelentkezés miatt pedig a helyeket feltöltötték, bővülésre nincs lehetőség. „Nem csupán gyönyörű épülettel, minőségi eszközökkel kezdtük meg a nevelőmunkát, hanem olyan munkatársakkal, akik lelkületükben, szaktudásukkal és elhivatottságukkal biztosítékok arra, hogy mindazt, amit az Úr ránk bízott, el is tudjuk végezni, hiszen a személyük nélkül ez nem lenne megvalósítható” – hangsúlyozta az óvoda vezetője.

A Gyömrői Református Egyházközség iskolájának első írásos emléke 1734-bőlszármazik, s az 1948-as államosításig működött, azóta nincs egyházi oktatási intézmény Gyömrőn. 2016-ban választotta meg a gyülekezet Csűrös Andrást lelkészének, aki statisztikai adatokra támaszkodva már azzal a tervvel érkezett, hogyha Isten is szeretné, Gyömrőn óvodát kell indítani. Ezzel egyidőben Gyenes Levente jelenlegi polgármester is támogatásáról biztosította az intézményalapítási szándékot. 2018-ban a Magyarországi Református Egyház elindította óvodafejlesztési programját, melyre a gyülekezet sikeresen pályázott. A kész óvodaépületet 2022. május 13-án adták át. Az építkezés összköltsége 898 millió forint volt, eszközbeszerzésre 21 millió forintot költöttek a projektkeretből. Gyömrő Város Önkormányzata az induló intézményt az óvodának felajánlott telken túl 6,8 millió forinttal támogatta, melynek jelentős részét eszközbeszerzésre fordították. A gyülekezeti tagok, az óvodások szülei közel 3-4 millió forintot gyűjtöttek az indulásra, további 2,5 milliót különített el az egyházközség, melyet bérköltségekre fordítottak.

Képek: MGR Images/ Makai Gergely

 

Gyömrői Református Óvoda átadása