A megbékélés útjai

Az ökumenikus konferenciát május 21-én, szombaton tartják a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostorban.

„A bencés szerzetesség az egyház egysége idején, a nagyobb egyházi szakadások előtt született. Ez az értékes múlt és Krisztus Urunknak a tanítványok egységéért mondott imája is arra kötelez minket, hogy tegyünk a felekezetekre osztott egyház egységéért. Monostorunk egykori apátja, Guzmics Izidor személyesen is szívügyének tekintette a katolikus–protestáns unió létrehozását. A konferenciasorozatot az hívta életre, hogy 2010-től egy református testvér is életközösségben él a bakonybéli katolikus szerzetesekkel. Az idei konferencia témájának a megbékélést választottuk, hiszen ez az igazi egység előfeltétele – és erre egyéni és felekezeti szinten egyaránt szükségünk van. A konferenciára szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen imádkozik velünk az egységért, aki tenni akar a megbékélésért” – tájékoztatta portálunkat Toókos Péter (János testvér) református teológus, bencés szerzetes.

A MEGBÉKÉLÉS ÚTJAI – Ökumenikus Konferencia

május 21 @ 10:00 - 18:00

Regisztrációs űrlap kitöltése
 

Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket
önmagával Krisztus által, és nekünk adta a
békéltetés szolgálatát. (2Kor 5,18)

C O L L O Q U I U M  D I S C I P U L O R U M ,
I X . B A K O N Y B É L I  Ö K U M E N I K U S  K O N F E R E N C I A

NAPIREND
10.00 Kezdő ima a templomban
10.20 Konferencia résztvevőinek köszöntése
10.30 Laczkó Zsuzsanna SJC előadása: A megbékélés – a valóság elfogadásának ajándéka és feladata
11.20 Szünet
11.40 Korreferátumok
» Csáky-Pallavicini Zsófia: A megbékélés lélektani útja
» Pecsuk Ottó (KRE): A bibliai megbékélés tanítása mint vallástörténeti botrány
13.15 Ebéd
14.30 Műhelyek
17.00 Ökumenikus vesperás

Regisztrációs űrlap kitöltése

Jelentkezési határidő: 2022. május 7.

További részletek: a monostor honlapján.