A négy SOLA és az ördögök

Nem szoktam és nem szeretek az ördögről beszélni. Távol áll tőlem az, amikor a világot két részre osztjuk. Mégis benne van minden vallásos gondolkodásban annak megjelenítése, hogy mi, emberek kísérthetők vagyunk, és valahogyan le kell írnunk azt az erőt, amely által késszé válunk arra, hogy a rosszat válasszuk. A III. századi szerzetesirodalomnál kevesen fogalmazták meg jobban, hogyan is esik kísértésbe az ember.

Két-háromszáz évvel a keresztyénség születése után új helyzet állt elő. Kérdésessé lett az élet különféle területeinek és a hitnek a viszonya. Hiszen lehetett valaki katona, ugyanakkor keresztyén ember. Vagy lehetett állami funkcionárius és keresztyén, sőt Észak-Afrikában a színészet és a keresztyénség közötti döntés is felvetődött. (Tertullianus) Amíg a Hermas Pastora korában az Ó- és Újszövetség közti különbségtétel volt még a fontos, és a Krisztusban való hit identitását kellett megtalálni, addig a III. századi szerzetesek már azt a kérdést teszik fel, vajon nem a szívünkben van-e az a hely, ahol a különbségtételeket meg kell tenni? Vajon akkor, amikor nem tudom, ki vagyok, nem a saját szívem vált-e kísérthetővé? A pszichológiai tudomány keletkezése előtt több mint ezer évvel ezt fejezték ki írásaik:

Az ember azért bizonytalanodik el, azért esik kísértésbe, mert kísérthetővé válik.

Mai nyelven: az embernek magának kell „dolgoznia” lelkében mindazon, amit kívülről jövő lelki tehernek érez, és nem a körülményeket kell megváltoztatnia. Erre tanít a pszichológia ma minket. Régen viszont ebből a gondolatból kiindulva vált fontossá a „lelkek megkülönböztetése” (1Kor 12,10).

 

A publikációt teljes terjedelmében ITT OLVASHATJA.