A szeretet határtalan – a szolgálat nem

Fél éven belül másodszor találkoznak a dunamelléki lelkésznők és lelkésznék, hogy hivatásuk mellett a kapcsolataikat is erősítsék. A regisztrációs link még él!

Másodízben ad otthont a budapesti Ráday Ház a Lelkésznék és lelkésznők találkozójának október 18-án. Az első alkalomra idén májusban került sor, akkor hetven lelki munkás élhette át, hogy a közösség ereje megerősíti hivatásában, szolgálatában. A második találkozón a szolgálat határait érintő kérdésekre szeretnék közösen megtalálni a választ a résztvevők.
A mindannyiunk számára állandó kérdés sokkal élesebb azok életében, akik együtt élnek egy-egy gyülekezettel. A parókia és a lelkészi hivatal határainak kijelölése éppoly nehéz feladat lehet, mint egészséges egyensúlyt kialakítani a családi teendők és a gyülekezeti feladatok között.
A lelkésznék és lelkésznők első találkozójának célja nem a mentori kapcsolatok kialakítása volt, mégis kinyitotta a lehetőségét annak, hogy tanuljanak egymástól az egybegyűltek.

Közösségben, közös elhívásban
A női életút minden szakaszából érkeztek résztvevők az első alkalomra, ezért tudtak meríteni egymás tapasztalataiból.
A májusi találkozón megkezdett beszélgetések is ösztönözték a szervezőket, hogy minél hamarabb megvalósuljon a folytatás egy sokakat foglalkoztató kérdésben: hogyan lehet egészséges határokat húzni és megtartani egy olyan hivatásban, amire nem lenne elég a napi 24 óra.

„Az első találkozó lendületet adott és visszaigazolta, hogy velem együtt még sokaknak szüksége volt a tapasztalatcserére, inspirálódásra és a terheik megosztására is" – mondja Csűrös-Varga Vanda, a szervezők egyike. „Nagyon fontos tapasztalat volt, hogy

nem vagyunk közönyösek egymás iránt.”Az első találkozón a részvevők megerősödhettek identitásukban, megújulhattak hivatás-szeretetükben, egymás életpéldáin keresztül erőt kaphattak nem mindennapi élethelyzetük kihívásaihoz. A második találkozótól további kapcsolatokat és megerősödést remélnek a szervezők.
Szolgálat határok nélkül? – Család és gyülekezet határai. Hogyan és hova húzzunk határokat? – ezek a kérdések jelölik ki az októberi találkozó fő témáját.
Nyitó áhítatot tart Pethőné Juhász Emília, az Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség lelkésze.
A kerekasztal-beszélgetés résztvevői Hekli Katalin, a Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség vezető lelkésze; Ráczné Pethő Ildikó, a Dunaszentgyörgyi Református Egyházközség hitoktatója és Gottfriedné Madai Éva, az Érdi Református Gyülekezet parókus lelkésze – a bontakozó beszélgetést kézben tartva kérdezi őket a Közös(s)Ég Magazin egykori főszerkesztője, a Kisalföld.hu jelenlegi munkatársa: Bella Violetta, lelkipásztor, újságíró.  

A délelőtt folyamán lehetőség lesz a téma kiscsoportos feldolgozására és imaközösségre is.

Program:
9:30 – 9:45 Gyülekező
9:45 – 10:00 Gyülekező játék
10:00 – 10:15 Igei, áhitatos témafelvezetés, éneklés
10:15– 11:15 Kerekasztal-beszélgetés
11:15– 11:45 Szünet
11:45– 13:15 Kiscsoportos beszélgetés a lelkésznői és lelkésznéi határokról és imaközösség
13:00 Morzsaszedegetés- szó szerint! Minden maradék süti közös elfogyasztása!

A Facebook-esemény itt érhető el
Regisztrálni ezen linken lehet.