Ahol a kevésből is áldás fakadt

Az Úr megadta nekik mindazt, amire éheztek, hogy mások éhségét is csillapíthassák. Templomuk külső megújulásáért adtak hálát Rákosszentmihály-Sashalmon.„Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát!” – énekelték a Budapest-Rákosszentmihály-Sashalmi Református Gyülekezet tagjai és meghívott vendégei azon az ünnepi istentiszteleten, amelyen egyházközségük templomának külső renoválásáért adtak hálát 2023. május tizenharmadikán. Hosszú és kihívásokkal teli időszakot hagyott ezzel maga mögött a helyi református közösség, de Isten megáldotta erőfeszítéseiket, így immáron külsőleg újjászületett épületben folytathatják a lelki építkezést.Tovább kell adnunk, amink van
A hálaadó istentiszteleten Balog Zoltán dunamelléki püspök és zsinati lelkészi elnök hirdetett igét Márk evangéliumának 6. fejezete alapján, az ötezer férfi megvendégelésének történetét szívünkre helyezve. Prédikációjában elhangzott: a Jézus köré gyűlt tömeg éhezett a tanításra, az erőgyűjtésre, és Jézus megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Világunk ma is pásztor nélküli, és a keresztyén közösségek szíve meg kell, hogy rendüljön ettől. „Az egyetlen helyes válasz erre az irgalom szava. Nem az ítélkezés, nem az igazak gőgje, hanem Isten szeretete, amely megláttatja az emberben az Ő Igéje iránti sóvárgást” – fogalmazott a püspök, kiemelve: a pásztor nélküli juhok pásztora nem a lelkipásztor, az esperes vagy a püspök, hanem Jézus maga.A tanítványok megzavarják a tanítást: figyelmeztetik Jézust, hogy túl hosszan prédikált, ideje elbocsátania az ötezer férfit. „Minden egyházi szolgálatvégzőt mellbe kell, hogy vágjon a válasza: nekünk kell enni adnunk a körülöttünk lévőknek. Ezért is felelősek vagyunk” – figyelmeztetett Balog Zoltán, felidézve, hogy hogyan segítettek annak idején Rákosszentmihály-Sashalmon az erdélyi menekülteken. „Lélek és test összetartozik, és az a testi táplálék lesz jó, amely a lélekből születik.” Hozzátette: mindig imádsággal kell kezdeni, hogy az épületen és a lelkekben is megvalósuljon az épülés.Jézus ismeri a kicsinyhitű keresztyéneket, akik mindig úgy vélik, hogy túl kevés adatott számukra a szolgálathoz, ezért felhívja a figyelmünket kenyereinkre és halainkra. „Ki kell raknunk az asztalra, amink van, akkor is, ha mindez töredékesnek tűnik számunkra. Ez az emberi feltétele az áldásnak. Fölismerjük-e, hogy mi a mi dolgunk és hogy van-e hozzá elég erőnk? Nézzetek magatokba és lássátok meg, mennyi mindent kaptatok Istentől! Mert ami van, azt a szolgálatra kaptuk, azért, hogy tovább adjuk. Az a kérdés, hogy elég lesz-e ennyi, mindig jogos kérdés, de ha mindannyian beleadunk és Isten áldását kérjük rá, akkor elég lesz. Isten országában mindenki jóllakik, ennek előképe az ötezer ember megvendégelése. Többet fogunk a végén visszakapni, mint amennyit beletettünk” – mondta a püspök.Az igehirdetés után Szloboda József, a Budapest-Északi Református Egyházmegye esperese mondott fohászt, majd az egyházközség főgondnoka, Király Zoltán köszöntötte a jelenlévőket. Felidézte, hogy nagyjából húsz évvel ezelőtt ő is lelki éhséggel érkezett ebbe a közösségbe, de itt annyi mindent kapott, hogy abból másoknak is bőséggel tud adni, ezért saját maga és a gyülekezet feladatának tartja, hogy tovább is adja mindazt, amit Istentől kaptak.Megújulás lépésről lépésre
Az építkezés részleteit az egyházközség lelkipásztora, Kertész Péter ismertette, felidézve, hogy az erdélyi misszió idején Szloboda József jelenlegi esperes beosztott lelkészként szolgált a Budapest-Rákosszentmihály-Sashalmi Református Egyházközségben. Kifejtette: a templom renoválása húszéves történet volt, amely 2002-től 2023-ig zajlott. Festéssel, mázolással, villanyszereléssel, kazánbeszerzéssel, szennyvízelvezetéssel kezdődött, majd 2004-ben, amikor a templom 75 éves lett, parkettacsiszolással és festéssel folytatódott. Miután egy vihar során beázott az épület, bádogcserére is szükség lett, majd át kellett építeni a harangtartó szerkezetet, az alagsori termeket és az irodákat, le kellett cserélni a konyhákban az ólomvezetékeket, és létre kellett hozni egy imatermet, valamint felújíttatni az orgonát. Felújították a parókia tetejét, ablakról ablakra haladva cserélték le a nyílászáróit, játszóteret építtettek. 2011-ben a fűtést is korszerűsítették. 2014-ben sportpálya készült, majd felújították a hátsó bejáratot. 2015-ben baba-mama szobát alakítottak ki az alagsorban. Kertész Péter kiemelte: sokféle szakmát megtanultak ezalatt.2021. augusztus 23-án kezdődhetett meg a templom külső renoválása. A templom megereszkedett vakolatát leverték, újat képeztek helyette, és a templom tetőzetét is sok helyen javítani kellett. Az előtér tetőszerkezete új lécezést kapott, új cserepekkel fedték be, és sor került a templomi ablakok cseréjére is. 2022. decemberében zajlott a templomtorony felújítása. A régi fedés lebontása után a tartógerendák megerősítése következett, végül rézlemez borítást kapott a torony, és karácsonyra már a csillag is a helyére került. Kertész Péter köszönetet mondott mind a jókedvű adakozóknak, mind azoknak, akik munkájukkal járultak hozzá templomuk újjászületéséhez. „Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” – adott hálát a 103. zsoltár szavaival.Imádkozó és szolgáló testvérek közössége
A lelkipásztor köszöntőbeszéde után a gyülekezet zenekara hangszeres énekekkel dicsérte az Urat és adott hálát mindazért, amely eddig megadatott nekik.Szloboda József esperes köszöntőbeszédében felidézte, hogyan lett belőle beosztott lelkész Rákosszentmihály-Sashalmon. Amikor egyik napról a másikra iderendelték, összeszorult a gyomra, de hatalmas szeretet fogadta itt, imádkozó és szolgáló testvérek közössége. „Az Isten megáldotta a munkánkat, és mindig lett elég kenyerünk. Ennek a titka a hívő, imádkozó közösség volt, amelynek az Úr megadta mindazt, amire éhezett, és segítségével meg tudtunk oldani minden ránk szakadt feladatot” – fogalmazott. Bár azóta a testvérek nagy része kicserélődött, de valahányszor idejön, mindig úgy érzi, hogy egy kicsit hazaérkezik, mert a szívek nem változtak. Külön megköszönte a gyülekezet lelkésznek és feleségének, hogy teszik a dolgukat.Az ünnepség ezután szavalással folytatódott: Balázs Hunor adta elő Csiha Kálmán egykori erdélyi református püspök Szeressétek a templomot című művét.Bár Kovács Péter polgármester személyesen nem tudott részt venni a hálaadó istentiszteleten, levélben köszöntötte a gyülekezetet, amelyet felolvastak az ünnepségen. Ebben szeretettel és elismeréssel gratulált mind az elért mérföldkőhöz, mind ahhoz a kitartáshoz, amely ennek elérését lehetővé tette.„Mindig imádkoztunk, hogy megsegítsen az Úr, és most van miért hálát adni: sok-sok tűzön, megpróbáltatáson át is megtartotta egyházközségüket” – fogalmazott beszédében Kertész Péterné Horváth Ilona lelkipásztor, megköszönve minden támogatást, amelyet az elmúlt húsz évben vagy az elmúlt két évben kaptak. Felidézte Csiha Kálmán emlékét is, aki arra figyelmeztette őt, hogy valójában csak egyvalamink maradandó: Krisztus a szívünkben.Az ünnepség a püspöki áldás után szeretetvendégséggel zárult.


Barna Bálint
Képek: Füle Tamás

 

Budapest-Rákosszentmihály-Sashalom hálaadó istentisztelet