Amire a gyülekezeti szolgálathoz szükség van

Szolgálatközpontú bibliaiskolai tanfolyam indul a Tolnai Egyházmegyében mindazok számára, akik a gyülekezet keretén belül segíteni akarnak Isten országának az építésében azzal, hogy a Biblia mondanivalóját tolmácsolják, közvetítik.


A Tolnai Egyházmegye missziói bizottsága szolgálatközpontú bibliaiskolai tanfolyamat szervez gyülekezeti tagok számára, amelyre az érdeklődők saját lelkipásztoruknál jelentkezhetnek. A kezdeményezésről Marco de Leeuw van Weenen egyházmegyei missziói munkatársat kérdeztük.


Mit jelent az, hogy szolgálatközpontú bibliaiskolai tanfolyam?
Azt jelenti, hogy gyülekezeti szolgálatra készítjük fel a résztvevőket. Egy lelkészköri alkalmon megfogalmazódott az igény, hogy az egyházmegye gyakorlati képzést nyújtson azoknak, akik már valamilyen szolgálatot vállalnak a gyülekezetekben, de azoknak is, akiket a lelkészek erre alkalmasnak látnak. Egy kérdőív segítségével az egyházmegyében szolgáló lelkészektől megkérdeztük, szerintük milyen alapvető bibliai ismeretekre, illetve gyakorlati készségekre lenne szüksége valakinek, hogy jól elláthassa szolgálatát a gyülekezetben. Ezeket a javaslatokat összegeztük és kiegészítettük, és egy 17 tanítási napból álló sorozatot állítottunk össze. Idén tavasszal megtartjuk az első 5 napot.

Miben különbözik ez a tanfolyam más bibliaiskoláktól?
Elsősorban abban, hogy a cél felől gondoltuk végig a tananyagot. Nem a teológia tudományos kérdéseivel akarunk foglalkozni, hanem kifejezetten a gyakorlatban felmerülő kérdésekből indultunk ki, és azokra keressük a válaszokat a Biblia alapján. Tehát inkább egy OKJ-s tanfolyamhoz áll közel, mint egy egyetemi előadássorozathoz.
Beszélünk például arról, mi a Biblia egységes üzenete, és hogyan lehet az evangélium lényegét tömören és világosan elmagyarázni valakinek. Ehhez szükség van bizonyos bibliai alapfogalmak megismerésére. De másként kell erről beszélni egy óvodással, mint mondjuk egy fiatal felnőttel. Ezért az életkori sajátosságokról is lesz szó: mi jellemző egy óvodásra, egy iskolásra, egy serdülőre, és így tovább. Arról is beszélünk, mit mond a Biblia bizonyos élethelyzetekről, hogy egy családlátogató presbiter vagy nőszövetségi tag tudja, ilyen helyzetben mit érdemes mondani. És ha már látókörbe került a családlátogatás, arról is beszélünk majd, hogyan lehet azt megszervezni és kivitelezni.
A tanítási napokat úgy állítottuk össze, hogy délelőtt azokat az inkább elméleti ismereteket adjuk át, amelyek szükségesek ahhoz a szolgálati részterülethez, amelyről délután beszélünk. Ráadásul olyan előadókat hívunk meg, akik saját gyakorlatuk alapján beszélhetnek az adott témáról. Az első félévet meg tudjuk oldani a megyénkben szolgáló lelkésszel, de elképzelhető, hogy későbbi témákhoz vendégelőadókat kérünk majd fel.

Kiknek szól ez a tanfolyam?
Elsősorban azoknak, akik már valamilyen szolgálatot végeznek a gyülekezetükben, akár presbiterként, a nőszövetség tagjaként, a gyermek-istentiszteleteken, vagy más formában. Javasoltuk a lelkészeknek, hogy olyan gyülekezeti tagoknak is ajánlják a tanfolyamot, akiket alkalmasnak gondolnak arra, hogy a megfelelő ismeretekkel és gyakorlati útmutatásokkal felvértezve kezdjenek el szolgálni gyülekezetükben. Ugyanakkor néhány lelkész is jelezte részvételi szándékát, hogy felfrissítse tudását és hasznos tippeket kaphasson. Szerintem mindenkinek hasznos a tanfolyam, aki a gyülekezet keretén belül segíteni akar Isten országának az építésében azzal, hogy a Biblia mondanivalóját tolmácsolja, közvetítse.A részvétel lelkészi ajánláshoz kötött. Ez milyen célokat szolgál?
Egyrészt így a lelkészek képben vannak, kik járnak az előadásokra, és megvizsgálhatják, hogy tényleg hasznos-e a tanfolyam, tehát a gyakorlatban kompetensebbek-e a szolgálattevők. Mert ha nem, akkor meg kell változtatnunk a tananyagot. Másrészt elsősorban a lelkipásztorok tudják eldönteni, hogy a résztvevők hol tudják kamatoztatni tudásukat és készségeiket. Mivel az egyházmegye szervezi a tanfolyamot, szoros együttműködésben a megyében szolgáló lelkészekkel, mindenkinek világos lehet, hogy a tanfolyam az egyik eszköz, amely végcélunkat szolgálja: Isten országának az építését az egyházmegyénkben. Ugyanakkor szűrőként is szolgál a lelkészi ajánlás. Lehetséges ugyanis, hogy valaki már jelentkezne gyülekezeti szolgálatra, mielőtt a saját életében kialakult volna egy stabil keresztyén spiritualitás. Szükség van ugyanis egyfajta lelki érettségre, mielőtt valaki másoknak hitelesen közvetítheti Isten üzenetét.

Mit jelent ez a lelki érettség és hogyan érhető el?
Lelki érettség alatt azt értem, hogy valaki a mindennapi életben követi Krisztust, döntőnek tartja Isten szavát, nyitott a bibliai tanításnak, aktív és építő tagja a gyülekezetnek. Hite, reménye és szeretete már átment egy-egy próbán, és az illető azokban hűségesnek és megbízhatónak bizonyult. Jellemében kezd kikristályosodni a Szentlélek gyümölcse. Ez a lelki érettség a hívők közösségében alakul ki, amikor a hitben kezdő megtanulja a keresztény életet a tapasztaltabb testvéreitől, és saját életére alkalmazza azt. Gyülekezeti szolgálatba ugyanis csak azokat érdemes bevonni, akik számára a Biblia már éltető forrás.

A gyülekezeti szolgálatot lehet-e egyáltalán megtanulni egy tanfolyamon? Nem inkább el kellene kezdeni, és a gyakorlat teszi majd a mestert?
Többször hallottam már ezt a gondolatot. De ki szeretne például olyan villanyszerelővel dolgozni, aki csak elkezdte, és majd idővel megtanulja a szakmáját? Szakmunkásképzőben tanítottam, és találkoztam már azzal a helyzettel, hogy valaki a záróvizsgán még egy egyszerű lámpát sem tudott szakszerűen összekötni egy kapcsolóval. A tanítás tehát nem garantálja a tanulást. De ez a kivétel. A gyakorlatból kiindulva állítottuk össze a tananyagot, az órákon is fogunk gyakorolni, valamint házi feladatként kérni fogjuk a résztvevőt, hogy bizonyos dolgokat próbálják ki gyülekezeti szolgálatukban. Meggyőződésem, hogy a gyülekezeti szolgálathoz szükség van mind a Biblia teljes mondanivalójára épülő ismeretre, mind tapasztalt szolgálattevők útmutatásaira, hogy áldás legyen rajta.

A gyülekezeti szolgálaton túl is hasznos lehet a résztvevők számára a tanfolyam?
Természetesen. Mivel a gyakorlatból indulunk ki, a résztvevők saját élethelyzeteikről is fognak tanulni. Én mit gondoljak vagy mondjak, amikor én beteg vagyok, vagy amikor a saját gyermekemnek vagy unokámnak akarom az evangélium lényegét elmondani? Vagy mit mondjak egy gyászoló rokonomnak, akivel nem gyülekezeti szolgálatban, hanem magánemberként találkozom? A gyülekezeti szolgálat folyamán tudatosan és szervezett keretek között tolmácsoljuk Isten mondanivalóját, de a mindennapi életben számtalan helyzet adódik, ahol keresztyénként a Bibliából eredő mondanivalóval tudunk segíteni – tudva, hogy csak azok az útmutatások igazán célravezetők, amelyek az élet Teremtőjétől és Fenntartójától származnak, illetve Hozzá vezetnek el.

Más egyházmegyék is bekapcsolódhatnak ebbe a kezdeményezésbe, kérhetik például, hogy ott is legyen ilyen tanfolyam?
Egyelőre a saját egyházmegyénkből várjuk a résztvevőket. Személy szerint örülnék, ha más egyházmegyék követnék kezdeményezésünket. Szívesen küldöm el az általunk összeállított programot, ha igény lenne rá. Azt nem tudom megígérni, hogy a Tolna megyei előadók máshol is vállalnak szolgálatot, azt egyenként kell velük megbeszélni. De biztos vagyok benne, hogy minden egyházmegye talál saját kebelén belül vagy elérhető távolságban elég tapasztalt szolgálattevőt, akik a különböző gyülekezeti munkaágakra nézve tovább tudják adni a szükséges ismereteket és készségeket. Szomorú képet festene egyházunkról, ha nem így lenne.


Barna Bálint
Képek: Füle Tamás, pexels.com